Kongressens form er unik

Nordisk Jordmorforbunds kongres bliver en blanding af erfaringsudveksling og præsentation af nyeste forskning. Vekselvirkningen mellem praksis og forskning er essentiel for jordemoderprofessionen og bør derfor også afspejle sig i kongressen, mener den videnskabelige komite.

Udgangspunktet for forskning er ofte praksis. Omvendt skal praksis så vidt muligt afspejle videnskabeligt funderet viden. Det samme kommer til at gælde for det program, som den videnskabelige komite bag den næste kongres i Nordisk Jordmorforbund præsenterer omkring årsskiftet. I de kommende måneder inviterer komiteen jordemødre fra de nordiske lande til at melde sig som foredragsholdere, debattører, historiefortællere, posterfremlæggere eller workshopbestyrere, så programmet kommer til at repræsentere det jordemoderfaglige virksomhedsområde og jordemoderprofessionen bredt.

Hanne Kjærgaard og Charlotte Overgaard sidder med i komiteen. De synes, at kongressen slogan ’Praksis og videnskab’ er godt valgt. For de to erfarne forskere er kongressens form unik i og med at formidlingsformerne kommer til at spænde vidt.

– Enhver kongres er en efteruddannelse saktivitet og det lægger vi også op til med denne kongres. Vi har valgt i høj grad at respektere og repræsentere klinisk praksis sammen med præsentation af forskning. Kongressens form er unik, idet den lægger op til aktivitet blandt alle deltagere. Jo mere aktiv du er, jo større fagligt udbytte får du, siger Hanne Kjærgaard. Aktiviteten og engagementet bliver blandt andet næret ved kort vej fra deltagerrækkerne til talerstolen.

– Ganske almindelige jordemødre får mulighed for at komme på podiet med ikke videnskabelige emner. Der kan være i form af beretninger om oplevelser, der har givet anledning til refleksion eller en fortælling om, hvordan man har håndteret en problemstilling eller har indrettet en fødeafdeling, siger Charlotte Overgaard.

Fra praksis til forskning
Risikoen for at mixet mellem den traditionelle måde at præsentere forskning på og foreksempel storytelling kan blive opfattet som forfladigelse af forskningen, har været oppe og vende i den videnskabelige komite. Men det er der absolut ingen risiko for, forsikrer Hanne Kjærgaard og Charlotte Overgaard.

– Det betyder ikke at bedømmelsen at de akademiske indslag bliver anderledes end vi plejer, slet ikke. Kravene til videnskabelig præsentation kommer til at være helt på niveau med international standard. Vi har desuden valgt et sted til kongressen, hvor faciliteterne giver mulighed for en flerhed af præsentationsformer uden, at vi går på kompromis med den videnskabelige del, siger Hanne Kjærgaard.

Der er ikke modsætning mellem den videnskabelige formidling og for eksempel den løsere form, som storytelling repræsenterer, påpeger Charlotte Overgaard.

– Begge former repræsenterer måder at give viden og erfaring videre på. Videnskab uden praksis ville være noget luftigt noget, måske især i jordemoderprofessionen, hvor forskning ofte udspringer direkte af de problemer, som jordemødrene oplever i deres hverdag. Derfor hænger det så godt sammen, siger Charlotte Overgaard.

Call for reviewers
Deadline for at tilmelde sig som reviewer er udskudt til den 25. august 2009.

Vi mangler særligt reviewere i kategori 3 ’Education within midwifery ’og i kategori 4 ’Undergraduate projects in midwifery’.

Har du lyst til at få medindflydelse på indholdet i kongressen, så er muligheden der nu. Gå ind på hjemmesiden www.njf2010.dk og klik på fanebladet ’Call for reviewers’. Som reviewer kommer du til at vurdere 5-7 abstrakts.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til udviklingskonsulent Pernille Lottrup pel@jordemoderforeningen.dk.

Call for abstracts
Fristen for indsendelse af abstracts til Nordisk Jordmorforbunds kongres er 1. oktobner 2009
Du kan melde dig til forskellige presentationsformer:

  • Presentation of practice environment
  • Storytelling
  • Poster presentation
  • Oral presentation
  • Symposium
  • Workshop

Læs mere om indsendelse af abstracts på www.njf2010.dk eller kontakt udviklingskonsulent Pernille Lottrup på pel@jordemoderforeningen.dk.

Har du en soveplads tilovers?

Når Nordisk Jordmorforbunds kongres løber af stablen den 3.-5. juni 2010 i København, bliver der behov for at huse nogle af vores nordiske kollegaer, da København er en dyr by at bo på hotel i. Her på hjemmesiden har du derfor mulighed for at tilbyde overnatning til en kollega. Vi håber, at mange jordemødre i Københavnsområdet vil benytte sig af muligheden for at lære en nordisk kollega at kende, ved at tilbyde vedkommende en seng eller en sofa de dage, kongressen foregår. Da mange tilmeldinger til kongressen også vil være afhængig af overnatningsmulighed, opfordrer vi jer til at melde jer som ’sofaudlåner’ i løbet af efteråret 2009. Se mere på www.njf2010.dk