Kongres: Pressen -mål eller middel?

Jordemoderforeningen bør være mere offensiv i forhold til pressen, lød kravet fra nogle delegerede på kongressen 2002 – Lillian Bondo lovede, at foreningen nok skal komme på banen med visionspapiret for en bedre svangreomsorg

Jeg vil gerne have en tilføjelse med i visionspapiret om svangreomsorg som lyder: "DADJ anerkender pressen som en vigtig faktor i den politiske beslutningsproces og vil derfor anlægge en mere offensiv mediestrategi."Sådan lød det i et indlæg fra Anne Ruby, jordemoderstuderende fra H:S og en hyppig taler på Jordemoderkongressen 2002. Forslaget til en skærpelse af teksten blev fremsat under diskussionen af hovedbestyrelsens forslag til Jordemoderforeningens bud på fremtidens udfordringer i svangreomsorgen. Efter opfordring fra formand Lillian Bondo blev forslaget henvist til debatten om foreningens prioriteringer frem til næste kongres, som kom i gang lidt senere på eftermiddagen.

Også tidligere i diskussionen havde der været et krav om større synlighed fra foreningens side i forbindelse med de mange sygehuslukninger. Formand Lillian Bondo mindede lige om, at Jordemoderforeningen faktisk allerede har en udmærket mediestrategi, så der er ikke den store grund til at udtænke en ny (se www.DADJ.dk/Foreningen/Politik og visioner/Pressepolitik).

– Men det er da korrekt at vi ofte er i defensiven. Det vi oplever er ofte, at journalister har en helt personlig dagsorden, når de skriver om vores område. Derfor er det sommetider nogle værre gyserhistorier, der bliver skrevet. Men hvor er de journalister, der er interesserede i at skrive de positive historier fra jordemoderfaget. Vi skal gøre, hvad vi kan for at få vendt gyserhistorierne, sagde hun.

Budskabet vil blive formidlet
Formanden havde allerede tidligere på dagen lovet, at der nok skal blive offentlighed om Jordemoderforeningens visioner om en bedre svangreomsorg. – De skal formidles videre på alle mulige måder, sagde Lillian Bondo.

Hun brød sig ikke om formuleringen, at DADJ skal "anerkende" pressen som en vigtig faktor. Det lyder lidt for meget som et knæfald, lød hendes kritik.

– Ja, vi skal jo ikke opfatte det at komme i pressen som et mål i sig selv, men som et middel til at opnå, det vi gerne vil, påpegede Ellen Tobiassen fra lederkredsen i et indlæg.

Også en anden taler Birgitte Dahl mente, at formuleringen var lige aggressiv nok for hendes smag.

– Behøver vi at bruge glosen offensiv? Det lyder som om vi erklærer krig, konstaterede hun.

Et afsnit om, at foreningen vil videreudvikle sin eksisterende mediestrategi blev indføjet og vedtaget sammen med de øvrige prioriteringer indtil næste kongres.