Kongres: Ny Løn: Her handler det om penge

– nej, ikke udelukkende: Det nye lønsystem skal også bruges til at udvikle jordemoderfaget og arbejdspladserne, lød påmindelsen fra formanden

Der er ingen tvivl om, at det kommende halve års tid bliver hektisk for tillidsrepræsentanterne på landets fødegange. Med indførelsen af Ny Løn til alle jordemødre pr 1. april 2003, er de tillidsvalgte i fuld gang med at forberede sig på at varetage en helt ny opgave som lønforhandler for deres kolleger. Jordemoderforeningen har allerede i lang tid satset mange kræfter på at det mere decentrale – og meget omstridte – lønsystem reelt skal føre til forbedrede løn- og arbejdsforhold for hele faggruppen. Ny Løn har således højeste prioritet i foreningens tillidsmandsuddannelse, og er også udvalgt som det ene af to særlige indsatsområder i den kommende kongresperiode.

Som dagens andet dagsordens-tema fremlagde Jordemoderforeningens hovedbestyrelse et forslag til en lønpolitik og -strategi for Ny Løn i basisstillingerne. Ledergruppen har som bekendt været omfattet af Ny Løn siden forrige overenskomst. Overordnet går Jordemoderforeningens forslag ud på, at kriterierne for løntillæg skal være objektive, og at de skal aftales mellem parterne på arbejdspladsen. Ny Løn skal ikke gå hen og blive et ensidigt værktøj for ledelsen, fremgår det også af det fremlagte forslag. Og så ønsker foreningen en balance, så ikke bare efteruddannelse eller særlige funktioner belønnes, men også den stabile, solide arbejdsindsats. Og nok så vigtigt: Ny Løn skal udmøntes så den understøtter den øvrige personalepolitik på en afdeling. Det vil sige, at lønpolitikken skal afspejle afdelingens interesser i forhold til kompetenceudvikling, familiepolitik og arbejdsmiljø, som det bl.a. hedder i papiret.

Vi snakker om løn
Line H. Nielsen fra Nordjyllands Amt var første på talerstolen med forslag til en ændring til teksten i forslaget – eller rettere end udeladelse:- Da vi var på seminar for nyuddannede for nylig, fortalte Gunnar (Jørgensen, sekretariatschef i DADJ) og Grete(Basse, næstformand i DADJ) os, hvordan man skal få noget igennem her i foreningen. Det er derfor jeg står her. Jeg mener ikke, at sætningen "En god løn er vigtig, men der skal mere til et godt arbejde" og hele det efterfølgende afsnit skal med i en lønpolitik for en fagforening. Min leder skal nemlig nok fortælle mig, at arbejdet ikke bare handler om løn. Det synes jeg ikke, at vi selv behøver at gøre arbejdsgiverne opmærksomme på, sagde hun.

Nej, det kan der være noget om, medgav Lillian Bondo.

– Jeg synes, at det er ok, at det tages ud af teksten. Men rent faktisk er Ny Løn mere end penge. Det handler også om nye, fleksible arbejdstidsregler og andet, som parterne kan forhandle sig frem til lokalt, lød hendes gentagne påmindelse. Et stort flertal vedtog at sætningen om hvad et godt arbejde består af, udgår.

Anne Ruby, H:S, brød sig ikke om tekstens stadsfæstning af, at "Lønnen for jordemødre skal matche lønnen i sammenlignelige grupper".

– Hvis det betyder skolelærere og sygeplejersker, så spørger jeg: Hvorfor skal vi matche lønnen med nogen, der er underbetalte? lød hendes retoriske spørgsmål, der førte til at jordemødres lønniveau skal afspejle deres særlige faglige ansvarsområde, uddannelsesniveau og selvstændige kompetencer sammenlignet med andre faggrupper.

Lang tilvænning til Ny Løn
Efter en revision blev teksten med de foreslåede ændringer, vedtaget. Lige inden det kom så vidt, var Birgit Plough Jensen Frederiksborg Amt, lige på podiet med en kommentar til nogle af de øvrige taleres indlæg – bl.a. om den teoretiske mulighed for lokalt at "veksle" tillæg om til eksempelvis kursusaktiviteter.

– Hele denne diskussion i dag afspejler meget godt, hvorfor det egentlig har taget os så lang tid at vænne os til Ny Løn. Måske vil Ny Løn i Jylland blive udmøntet i flere penge, mens det i Hovedstadsområdet måske er frihed, der er mest attraktivt, sagde hun.