Kongres 2014: Nye kontingentsatser og Kendt studerende

Nye kontingentsatser for 2015 og 2016

  • Kongressen besluttede, at kontingentet for de aktive medlemmer ikke skal stige, og at niveauet for 2014 fastholdes.
  • Forudsætningen for, at man fremover kan holde kontingentet i ro er, at medlemstallet stiger.
  • Beslutningen skyldes, at kongressen ønsker, at kontingentet skal udgøre en stadig mindre del af medlemmernes løn.

Kendt Studerende
I takt med at flere jordemødre arbejder i kontinuitetsmodeller, hvor de følger en gruppe gravide gennem både graviditet og fødsel, vil der også være flere studerende, der kommer til at gennemføre praktikperioder på disse betingelser. Resultatet er ofte, at de studerende står til rådighed en stor del af tiden for at kunne få nok fødsler.

– Vi har svært ved at få nok fødsler, hvis vi kun følger jordemødre i kendt jordemoder-ordning, fortæller Tanja Midtgaard Poulsen, der er studerende på 6. modul på Aarhus Universitetshospital, Skejby. Tanja har været koblet på et team med tre jordemødre og har – efter eget valg – haft meget rådighed.

– Som studerende føler man sig presset til at se, hvad det handler om, når man arbejder som kendt jordemoder. Men det resulterede for mig i, at jeg ved siden af måtte tage en masse vagter for at få nok fødsler, fortæller Tanja.

Maren Marie Jensen er i 11. modulpraktik i en kendt jordemoder-ordning på Næstved Sygehus. Hun har ikke manglet fødsler for at nå op til uddannelsesmålene, men hun efterlyser også rammer for de studerendes praktik i kontinuitetsmodeller.

– Der er brug for, at der fra skolernes side bliver lavet rammer for, hvor meget vi skal stå til rådighed i praktikperioden. Det skal ikke være den enkelte studerende, der forhandler med sin kendte jordemoder om, hvor meget man skal være på kald, siger Maren. De studerende efterlyser desuden rammer for, hvem der skal betale for de studerendes transport i rådighedsvagter.

Lillian Bondo finder, at det er vigtigt for de studerende at prøve at arbejde som kendt jordemoder.

– Men det kræver en ændring af forholdene, og det vil Jordemoderforeningen tage op, sagde landsformanden.