Konference om præconceptionel sundhed

Både nationalt og international er der stort fokus på, hvordan kvinders sundhedstilstand forud for konceptionen påvirker både mor og barns sundhed i graviditeten og videre i livet. Det nyeste indenfor denne forskning kan man høre om på ’4th European Conference on Preconception Health and Care’, som holdes på Rigshospitalet den 26.-27. september 2019.

Hanne Hegaard er formand for styregruppen bag konferencen, der er en del af et Europæisk netværk med fokus på området. Konferencen i København er netværkets fjerde konference.

Konferencen giver indsigt i den nyeste viden om prækonceptionel sundhed og fertility awareness via oplæg fra nogle af verdens førende forskere. Konferencen vil samtidigt øge forståelse for, hvorfor svangresomsorgen i Danmark og internationalt i løbet af de næste år skal have endnu større fokus på prækonceptionel sundhed og vejledning og for, hvordan jordemødre og læger kan spille en central rolle deri.

– Da gravide kvinders prækonceptionelle sundhed og fertilitetshistorie trækker tråde ind i graviditeten, forventer vi, at konferencen vil give deltagerne en viden, som direkte kan anvendes i de kliniske graviditetsundersøgelser, siger Hanne Hegaard. Konferencen henvender sig både til jordemødre, læger, sygeplejersker, psykologer, folkesundhedskandidater og bachelorer/kandidater i ernæring og sundhed.

– Jeg håber, at alle faggrupperne vil deltage. Hvis vi skal øge viden om fertilitet og prækonceptionel sundhed og ændre adfærden, er det vigtigt at have mange forskellige faggrupper til at fokusere på emnet. Det er ligeledes vigtigt, at vores samarbejdspartnere i kommuner, regioner og staten deltager. Den dalende andel af rygere i Danmark skyldes en tværfaglig indsats på tværs af sektorer. Ingen faggrupper kan løfte en opgave alene, understreger Hanne Hegaard.

Hanne Hegaard håber, at rigtig mange jordemødre vil deltage på konferencen. Både fordi jordemødre skal have den nyeste viden på området med det sigte at give den bedste kliniske vejledning, men også for at kunne bidrage til udviklingen af dette nye fokusområde.

Hanne Hegaard fortæller, at forskning viser, at kommende gravide og deres partnere i Danmark ikke har tilstrækkelig viden om, hvordan de skal optimere deres sundhed forud for konceptionen. Samtidigt har unge ikke tilstrækkelig viden om deres egen fertilitet.

– Helt konkret ved vi, at selvom en graviditet er planlagt, så er det kun 60 procent af kvinderne, der tager folsyre forud for graviditeten. Og mere end 25 procent har en episode, hvor de drikker mere end fem genstande tidligt i graviditet, oplyser Hanne Hegaard.

– Ved at samle så mange eksperter til konferencen kan vi sætte spot på området. Jeg håber derfor, at der kommer mange til konferencen, da det er lettere at løfte nye indsatser, hvis man har fået samme inspiration, siger Hanne Hegaard. 

Tilbage til artikelarkiv

Dato for konferencen: Den 26.-27. september 2019

Sted: Rigshospitalet

Konferencen er organiseret af jordemødrene Mie de Wolf, Stinne Høgh, Ane Rom, Lotte Broberg, Nina Olsen og Hanne Hegaard, Obstetrisk Klinik Rigshospitalet samt professor, klinikchef Søren Ziebe, og overlæge, lektor Henriette Svarre Nielsen Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet, samt professor Lone Schmidt Institut for Folkesundhed, Københavns Universitet.

Samarbejdspartnere: The European PrePreg Network, Jordemoderforeningen, Jordemoderuddannelsen under Københavns Professionshøjskole og Dansk Fertilitetsselskab.

Læs mere på konferencens hjemmeside