Kommune vil nedbringe sygefravær blandt gravide

Roskilde Kommune har indgået en aftale med firmaet ’Erhvervsjordemoder’ om et projekt, der løber i et år. Målet er at nedbringe det graviditetsbetingede sygefravær blandt kommunens ansatte. Der er fokus på den gravide på arbejdspladsen, men ikke fokus på graviditet i øvrigt.

– Man er som udgangspunkt ikke syg, fordi man er gravid. Men nogen gange må rutiner og opgaver ændres, for at den gravide kan blive på arbejdspladsen. Vi vil gerne via projektet ændre både den gravides og ledernes perspektiv på graviditet, siger Anna Gantriis, som er chef for HR og byrådssekretariatet i Roskilde Kommune.

Kommunen har fra juni 2017 indgået en etårig aftale med ’Erhvervsjordemoder’, som ledes af jordemoder Camilla Brinch. Aftalen indbefatter uddannelse af ledere, udarbejdelse af informationsmaterialer og at den gravide får to personlige møder med jordemoderen om sine arbejdsforhold i forhold til graviditeten. Der ud over kan den gravide altid ringe til jordemoderen.

Uddannelse af ledere og organisation
– I dag går den gravide til sin egen læge eller jordemoder, hvis der er problemer i forhold til arbejdspladsen. De melder hende måske nogen gange syg for en sikkerheds skyld, fordi de ikke kender arbejdspladsen indgående. Erhvervsjordemoderen, som kender arbejdspladsen, kan i stedet anbefale, at der ændres på rutiner, sættes en hjælper på eller andet, så den gravide kan føle sig tryg ved at fortsætte arbejdet. Den tætte dialog giver både den gravide og lederen en betryggelse, siger Anna Gantriis.

– Vores erfaringer siger os, at det er dialogen mellem leder og medarbejder, der rykker noget. Vi skal klæde lederne på, så de kan tage samtalerne og tage de særlige hensyn eller ændre opgaver i forhold til de gravide, fortsætter Anna Gantriis.

Det er derfor en væsentlig del af aftalen, at ledere, tillidsrepræsentanter og miljørepræsentanter skal uddannes. Samtidigt bliver der udarbejdet en række materialer til ledere og gravide, der skal støtte dialogen mellem dem og sikre, at der tages hensyn, der kan fastholde de gravide i jobbet.

Jordemoder Camilla Brinch er glad for, at projektet involverer både de gravide og deres ledere:
– Jeg er utrolig glad for, at aftalen med Roskilde Kommune både involverer de gravide og deres ledere, siger Camilla Brinch. Som jordemoder ved jeg, hvor vigtigt det er at skelne mellem graviditetsgener og komplikationer. Vi kan bruge min erfaring i projektet til at forstå de forskellige årsager til sygemeldingerne og dermed til at klæde ledere og gravide bedre på til at håndtere graviditeten. Det vil give de gravide og deres ledere en mere positiv oplevelse på arbejdspladsen og målet er mindre fravær blandt de gravide, siger Camilla Brinch.

Målet er færre sygedage
Roskilde Kommune har undersøgt deres gravide medarbejderes sygefravær. I 2016 havde de gravide medarbejdere i gennemsnit 16 graviditetsbetingede sygedage.
– Målet med projektet er i første omgang at nedsætte antallet af sygedage. Men vi vil også undersøge, om denne måde at arbejde på kan give os noget på længere sigt. Er det noget, som vi skal gøre fremover, enten ved at fortsætte samarbejdet eller ved selv at opnå kompetencerne internt. Vi vil gerne opnå en øget awareness på det i hele organisationen, udtaler Anna Gantriis.

Det fokus er Camilla Brinch enig i:
– De erfaringer, vi gør i projektet, vil selvfølgelig kunne bruges i forhold til de gravide på andre arbejdspladser. Helt enkelt vil vi kunne nedbringe fraværet og øge fastholdelsen ved at skabe tryghed for den gravide og øget forståelse mellem den gravide og lederen. At lederne samtidig får nogle værktøjer, som de kan bruge i forhold til andre medarbejdergrupper i en særlig situation, er blot en af de afledte fordele af projektet, tilføjer Camilla Brinch.

Deltagere i projektet
Til projektet har kommunen udvalgt seks arbejdspladser; to plejecentre, to skoler og en række daginstitutioner med ca. 600 medarbejdere. Arbejdspladserne er valgt, fordi det er kvindearbejdspladser, hvilket betyder relativt mange gravide, i snit 30 pr. år. Samtidigt er det også institutionstyper, hvor arbejdet er relativt fysisk krævende.
– Det er vigtigt for os, at der er en vis volumen for den enkelte leder, så vi opnår et erfaringsgrundlag. Ledernes medvirken er meget vigtig, så vi kan lære af det, siger Anna Gantriis.