Klar til overenskomstforhandlingerne

Jordemoderforeningen er på vej ind i overenskomstforhandlingerne, OK21, for første gang som del af Akademikerne, AC. Vejen til forhandlingerne har været snørklet, og forventningerne til et resultat bliver præget af den store økonomiske usikkerhed, der er fulgt i kølvandet på pandemien.

Frem til midten af marts så alting ud til at gå efter planen. Økonomien var sund, der blev indgået fornuftige forlig på det private område, og der var begrundet optimisme i forhold til en pæn lønudvikling og forbedring af vilkårene. Det afspejler sig også i de krav, som Jordemoderforeningens medlemmer meldte ind, og som blev godkendt af Jordemoderforeningens hovedbestyrelse i foråret. Der blev sat fokus på bl.a. højere løn, akuttillæg, bedre pension, ret til selv at vælge mellem udbetaling, afspadsering og indregning af ulempeydelser, forbedrede vilkår for ledere og ikke mindst overgang til AC-overenskomst.

Sikring af reallønnen
Det billede er ændret markant. Forventningerne til den økonomiske ramme er meget usikre, men der er ingen tvivl om, at der vil være mindre end først antaget. Det afgørende krav bliver derfor i første omgang at sikre, at værdien af lønnen sikres. Hvis inflationen (prisudviklingen) i overenskomstperioden eksempelvis bliver på 3 procent, så skal lønnen stige tilsvarende for at have fastholdt sin værdi. Og hvis man skal have en stigning ud af det, så skal den stige med mere end de 3 procent. På nuværende tidspunkt er det fortsat forventningen, at lønningerne kan matche inflationen, og reallønnen dermed sikres.

En akademikervirkelighed
I Jordemoderforeningen er det første gang der forhandles sammen med de øvrige akademikerorganisationer i Akademikerne. Udfordringen bliver i første omgang, at alle de aftaler, som er indgået i regi af Sundhedskartellet, skal overføres til en akademikervirkelighed. Her samarbejder Jordemoderforeningen tæt med fysioterapeuterne og ergoterapeuterne, som står i den samme situation.

Alle organisationerne i Akademikerne har i september måned sendt deres krav ind, og man er aktuelt i gang med at lave en forhandlingsaftale. Forhandlingsaftalen siger både noget om hvilke krav, der forhandles i fællesskab, og hvilke krav den enkelte organisation selv forhandler med arbejdsgiverne. Aftalen forventes at være klar i slutningen af oktober, og så er man parat til forhandlingerne.

Det videre forløb
Kravene udveksles med RLTN (regionerne), KL (kommunerne) og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (staten) i midten af december, og så er man officielt i gang. Hvis forløbet bliver normalt, så forhandles der i januar og februar, og formentlig med et resultat i slutningen af februar. Resultatet sendes til urafstemning i marts måned. Hvis et flertal i Akademikerne siger ja til resultatet, så er det godkendt og har virkning fra 1. april 2021.