Klar til det akutte

Nyt kursus sætter fokus på de akutte, farlige situationer, som ikke er hverdagskost på landets fødesteder. Udover praktiske færdigheder fokuserer kurset også på tværfaglig kommunikation, ansvarsfordeling og arbejdsdeling på fødestuen.

Håndgrebene skal sættes præcist, og rutinerne skal sidde på rygmarven. Men er det år siden, man sidst stod med et barn med fastsiddende skuldre, eller simpelthen længe siden man lærte manøvrerne på jordemoderskolen, kan det være svært at arbejde præcist og systematisk.Derfor er forventningerne til kurset Advanced Life Support in Obstetrics (ALSO) høje og meldingerne fra de, der foreløbig har gennemgået kurset, begejstrede.

– Står man med et barn med fastsiddende skuldre, er der en masse finesser, som er gode at få opdaterede. Et kursus giver mulighed for at systematisere og træne i akutte situationer, som vi ikke møder hver dag. Manualen er jo en ordentlig telefonbog, men det er et spændende, meget hårdt og meget sjovt kursus, siger instruktionsjordemoder på Hvidovre Hospital, Helle Vibeke Jansen, der gennemgik kurset i USA og nu er certificeret instruktør på kurserne i Danmark.

ALSO-konceptet er udviklet i USA af American Academy of Family Physicians. Initiativtagerne til at importere kurset til Danmark er overlæge Anders Atke, der i dag er ansat på Holbæk Sygehus, og afdelingslæge på Rigshospitalet, Morten Lebeck. De var begge tidligere ansat på Hvidovre Hospitals Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, og fattede dér interesse for kurset, som ud over Storbritannien er velkendt i blandt andet USA og Canada.

Kurset henvender sig til jordemødre og læger, og princippet i kurset er praktisk trin-for-trin indlæring af procedurer og behandlinger i akutte obstetriske situationer. På kurset arbejder man med retningslinier, memotekniske huskeregler (remser) og praktiske fantomøvelser. Det betyder, at færdigheder og teknikker kobles op på memoteknikker, der i den akutte situation er lette at huske. Kurset er evidensbaseret, og materialet i den 350 sider tykke manual – på engelsk – opdateres løbende.

Bedre kommunikation
– Det specielle ved kurset er den systematiske træning og de praktiske øvelser. Man kan selvfølgelig godt bruge sin erfaring, men det er kursets systematik, man træner – i situationer man tilstræber at gøre så livagtige som muligt. Man træner praktiske greb, kommunikation, ansvarsfordeling og arbejdsdeling i akutte og måske livstruende situationer. Kurset styrker de kliniske færdigheder i vores fag, og det, synes jeg, er meget vigtigt i en tid, hvor jordemødre har så mange andre opgaver end selve fødslen, siger medlem af ALSO Scandinavia´s bestyrelse, tidligere chefjordemoder på Hvidovre Hospital, Hanne Kjærgaard Nielsen.Netop træningen i den tværfaglige kommunikation og teknikkerne fremhæves også af et andet bestyrelsesmedlem, amtsjordemoder Lis Kristensen, Nordjyllands Amt.

– Kurset er et træningskursus, hvor man lærer de håndværksmæssige teknikker, der er udviklet gennem mange år, og er vigtige for os at holde i hævd. Læger og jordemødre kender jo udmærket hinandens verden, men på kurset her styrker man også kommunikationen – så man føler sig sikker på, at når jeg gør A, så gør du derefter B, siger Lis Kristensen.

Syv trin
Blandt kursets konkrete øvelser er eksempelvis forløsning af uregelmæssig fosterpræsentation, genoplivning og førstehjælp til moder og barn, postpartum blødning og skulderdystoci. For eksempel trænes teknikken, der i syv faste trin og med bestemte håndgreb, kan sikre, at barnet med de fastsiddende skuldre ender med at blive født så hurtigt som muligt.- På kurset lærer deltagerne, at halvdelen af børnene med fastsiddende skuldre fødes, når den fødende ligger på ryggen og får sine ben helt op, mens der trykkes over symfysen. Det virker ret overbevisende og kan spare kostbare minutter, hvis alle på fødestuen er enige om at prøve det først, siger Helle Vibeke Jansen, der fremhæver, at netop samarbejdet mellem jordemødre og læger optimeres, når alle kender fast praksis og procedurer på fødestuen.

Man er simpelthen enige om, hvad man gør og hvornår, og kalder jordemoderen lægen efter trin tre i en proces, ja, så ved lægen, at de første tre trin er taget, og at man så kan gå videre derfra.

– Man vinder vigtige minutter, og i yderste konsekvens kan man redde liv. De rapporter vi ser fra England, dokumenterer helt klart, at man har reddet liv og færdigheder ved at anvende principperne i ALSO. Og kurset er en obligatorisk del af speciallægeuddannelsen i England, siger overlæge Anders Atke, der håber at ALSO efterhånden bliver så udbredt også herhjemme, at den bevidsthed og det teamwork, der præger kurset, bliver en naturlig del af hverdagen på de danske fødesteder. Samarbejdet og arbejdsfordelingen mellem læger og jordemødre på fødestuen bliver trænet på ALSO-•kurset sammen med indlæring af praktiske teknikker. På kurset får deltagerne mulighed for at øve sig i at handle i akutte, farlige situationer som fastsiddende skuldre, blødning osv.

Instruktionsjordemoder Helle Vibeke Jansen er certificeret instruktør på ALSO-kurset i Danmark. Kurset udbydes på Hvidovre Hospital fire gange om året .

ALSO-kurset

udbydes fire gange om året og varer to dage. Næste gang i marts 2003.

Instruktørerne er danske, erfarne speciallæger og jordemødre, der alle er ALSO-certificerede.

Kurset løber over to dage og koster kr. 3.900,-.

Deltagelse i kurset forudsætter, at man har læst en 350 siders manual, på engelsk.

Undervisning og afsluttende prøve foregår på dansk.

På kurset undervises i: Komplikationer i tidlig graviditet, medicinske komplikationer, blødning i sidste del af graviditeten, præterm fødsel/vandafgang, fosterovervågning under fødslen, manglende fremgang, uregelmæssig fosterpræsentation inkl. UK og gemelli, instrumentel forløsning, skulderdystoci, postpartum blødning, genoplivning og førstehjælpsbehandling af mater, sikkerhed, samarbejde og risikostyring, læsioner i perinæum, diagnostisk ultralyd, genoplivning og behandling af den nyfødte, kejsersnit, krisesituationer ved dårligt eller dødt barn samt obstetriske "cases".

Kurset slutter med en eksamen, der dels er teoretisk, dels praktisk. Består man ikke, har man mulighed for at prøve igen.

ALSO er udbredt i USA, Storbritannien, Canada, Australien og udbydes derudover i en række andre lande kloden rundt. Det er tanken, at kurset fra Danmark skal udbredes til også Grønland, Sverige og Norge.

Læs mere på www.also-scandinavia.com, hvor datoer for kurserne, tilmeldingsfrist og sted osv. findes.