Klar kommunikation hjalp fødeafdelinger gennem Corona-krisen

Siden 13. marts har ingen dage været ens på landets fødeafdelinger. I en periode har hver dag budt på nye ændringer på stort set alle områder fra teststrategi til brug af værnemidler, måden man opbygger Covid-19 afsnit på og forholdet til de fødende. Vi har talt med chefjordemoder og tillidsrepræsentant på fødeafdelingen på Regionshospitalet Herning, der blev en slags epicenter for Covid-19, og chefjordemoder og arbejdsmiljørepræsentant på Hvidovre Hospital, der har landet største fødeafdeling. De har både stået overfor store udfordringer under Corona-krisen, men de tager også erfaringer med sig fra den seneste tid.

I Herning er jordemødrene blevet mere erfarne med at navigere i det kaos, Corona-krisen har ført med sig. Og så er de blevet opdateret på, hvornår værnemidlerne egentlig skal bruges. Men jordemødrene har også stået overfor store udfordringer:

– For nyligt havde jeg en uges ferie og tænkte, at jeg lige skulle læse op inden min vagt. Jeg tænkte, hold da op, der er virkelig meget, man skal huske. Men heldigvis var der tydelige anvisninger, som gjorde, at man som medarbejder følte sig klædt godt på, siger Liselotte Fredslund Andersen, der er tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant for Herning-Holstebro.

Hun tilføjer:

– Ledelsen har dagligt sendt superskarpe mails til os med anvisninger på, hvordan vi skulle forholde os. De seneste ændringer var markeret med rødt, så det var nemt at orientere sig. Jeg synes, det har fungeret rigtig godt.

De fleste på fødeafdelingen har ifølge tillidsrepræsentanten taget udfordringerne med oprejst pande. Jordemødrene har generelt ikke været bekymret for selv at blive smittet, men for at komme til at tage smitten med, hvis de havde familiemedlemmer i risikogruppe.

– Til gengæld har det været svært for mange at holde afstand, fordi vi er et omsorgsfag. Men kollegerne har heldigvis været gode til at give feedback og minde hinanden om lige at huske at holde afstand, hvis man kom for tæt på.

Ann Fogsgaard er chefjordemoder på Regionshospitalet i Herning. Hun og Liselotte Fredslund Andersen har under Corona-krisen løbende holdt hinanden orienteret om udfordringer og bekymringer i afdelingen.

– Det er væltet ind med nye informationer, så der har været lidt mere topstyring end normalt. Men det har fungeret, fordi der i forvejen var et godt arbejdsmiljø, hvor vi havde tillid til hinanden. Uden tillid ville topstyringen have været et problem. Man kan sige, at vi lige nu høster frugterne af et godt samarbejde, siger chefjordemoder Ann Fogsgaard.

Hvad har været den største udfordring?
– I starten var det svært at holde afstand. Men det ændrede sig efterhånden, som vi vænnede os til det. Som tillidsrepræsentant synes jeg også, det var forvirrende med de meget forskellige udmeldinger i begyndelsen om for eksempel brug af værnemidler. Det havde ikke noget med ledelsen at gøre, men med Sundhedsstyrelsen, som ikke gjorde det helt tydeligt, om de frarådede værnemidler, fordi der reelt ikke var behov for det på fødegangen, eller fordi der ikke var nok værnemidler, siger Liselotte Fredslund Andersen og fortsætter:

– De gravide har været meget kede af, at deres partner ikke kunne være med til scanning. Det er her, den første tilknytning sker, så det har været en stor sorg for de fleste at skulle gå glip af det. Der har også været bekymring for, om partnerne skulle få Covid-19, så de heller ikke kunne være med til fødslen. Derfor har mange af parrene isoleret sig selv derhjemme. Men langt de fleste har taget udfordringen pænt og været lydhør over for ændringerne.

Krisen har også ført meget godt med sig. Fødeafdelingen på Regionshospitalet i Herning har opbygget en værktøjskasse med tiltag, man kan skrue på efter behov, og som man også vil kunne bruge i fremtiden.

– Vi har virkelig mærket, hvor vigtigt vores stærke samarbejde på tværs af de fem fødesteder i regionen er. Flere gange om ugen har vi holdt videokonference og aftalt fælles strategi for gravide og fødende, siger chefjordemoder Ann Fogsgaard og fortsætter:

– I stedet for at alle fem fødesteder gik i gang med at lave film om fødselsforberedelse, tilbød vi at lave dem. Det blev til en masse dogmefilm, som vi kalder dem, som vi delte ud til fødestederne. Vi sørgede også for, at sundhedsplejerskerne fik vores nyhedsbreve, så de kunne følge med i, hvad der skete inde hos os. Det har de været rigtig glade for.

Selvom den seneste tid har været udfordrende, så tager jordemødrene fra Midtjylland da også erfaringer med sig videre.

– Vi er blevet dygtige til at navigere i kaos med nye retningslinjer dagligt. Og vi er blevet mere opmærksomme på brug af værnemidler, hvordan og hvornår de skal bruges og på de hygiejniske principper omkring isolationspatienter. Det vil vi helt sikkert tage med os fremover, siger Liselotte Fredslund Andersen.

Værnemidler gav ro
I Hvidovre har jordemødrene også fået en større indsigt i, hvornår maske, visir og andre værnemidler skal i brug. Også her har den seneste tid budt på nye erfaringer – og udfordringer:

– Grundlæggende har vi som medarbejderrepræsentanter et godt og åbent samarbejde med vores ledelse. Men lige i forbindelse med Covid-19 kom det ikke ret meget i spil, da det var direktiver udefra, der styrede processen, siger arbejdsmiljørepræsentant, Liv Keiding.

Det var blandt andet tiltag, som skulle beskytte gravide og kolleger med kroniske sygdomme.

– Sundhedsstyrelsen var i begyndelsen ikke helt klare i mælet om, hvordan det skulle håndteres. Det havde vi så en dialog med vicecheferne om, og vi fik det løst fint og gnidningsfrit.

Chefjordemoder Dorte Dahl er enig:

– Der har været en fælles forståelse for, at vi står sammen om det her og hjælper hinanden. Og det er rigtigt, som Liv siger, at vicechefjordemødrene har været meget på for at sikre et godt arbejdsmiljø.

I den første fase anbefalede man for eksempel ikke brug af værnemidler på fødestuen, fordi der var mangel på værnemidler.

– Men vi fik indført, at jordemødrene kunne bruge dem i den sidste del af fødslen, og det gav ro blandt personalet, siger Liv Keiding.

Et par gravide jordemødre har været sygemeldte, fordi de ikke følte sig trygge og var meget bekymrede, men de fleste er faldet til ro i den nye hverdag.

– Nogle har reageret meget voldsomt,og det tror jeg, er meget naturligt. Vi har forskellige måder at håndtere kriser på. Det vigtigste er, at der er blevet lyttet til dem, der følte sig utrygge. Vi har altid haft et godt samarbejde med en åben og ærlig kommunikation mellem ledelse og tillidsrepræsentanter og en meget forstående medarbejdergruppe, som har løftet i flok, siger Liv Keiding.

Samfundssind på fødegangen
I begyndelsen sygemeldte mange sig med lette symptomer, fordi det var det, vejledningen sagde på det tidspunkt. Det gav huller i vagtplanen, som skulle dækkes. Men det viste sig, ifølge Liv Keiding og Dorte Dahl, slet ikke at være noget problem. Tværtimod. Kolleger bød ind af sig selv eller tilbød at tage ekstra vagter.

– Det har været en fornøjelse at opleve, hvor stort samfundssind, der er blevet vist fra alle sider. Så når du spørger ind til samarbejdet, er det svært at komme med et entydigt svar på hvem, der har gjort hvad, for i virkeligheden har vi bare hjulpet hinanden alle sammen. Vi har fundet en model og en arbejdsgang, hvor vicechefjordemødrene har været meget på, og hvor der er blevet sendt gode informationsbreve ud. Det har arbejdsmiljøteamet været tilfredse med og følt sig trygge ved, siger Dorte Dahl.

Samme forståelse har ledelse og medarbejdere oplevet hos de fødende og deres pårørende, der også har oplevet store ændringer. Fødselsforberedelse er foregået på video, første jordemoderkonsultation over telefonen, ligesom man har været nødt til at sige til pårørende, at de ikke kunne komme med ind, men måtte vente på parkeringspladsen.

På grund af de mange Corona-smittede på Hvidovre Hospital har barselafsnittet været inddraget til Covid-19 afsnit. Det har betydet, at fødende med ukomplicerede forløb er blevet hjemskrevet allerede tre timer efter fødsel.

– Alle har respekteret de tiltag, vi har været nødt til at træffe, og det har givet ro i vores arbejdsmiljø. Vi har ikke oplevet ophidsede pårørende eller fået indberetninger om truende eller ubehagelige situationer. Der har været stor forståelse hele vejen rundt, siger Liv Keiding.

Hvilke erfaringer vil I tage med jer?
– Det har altid ligget lidt i jordemoderkredse, at vi gerne ville holde fødslerne så lidt kliniske og så naturlige som muligt. Men vi skal også passe på os selv og de fødende. Derfor tror jeg, at vi vil se langt mere brug af værnemidler i vores omgang med fødende også i fremtiden, siger chefjordemoder Dorte Dahl og bliver suppleret af arbejdsmiljørepræsentanten:

– Jeg tænker også, at der er nogle pladsforhold i vores afdeling, vi bliver nødt til at drøfte, så vi lynhurtigt kan sadle om, hvis vi igen får mange isolationspatienter, siger Liv Keiding.

Liselotte Fredslund Andersen   Ann Fogsgaard   Liv Keiding   Dorte Dahl