Kilder til artikler om overvægt og graviditet

1) DSOG Guidelines ‘Den overvægtige gravide,’ 1999, www.DSOG.dk

2) ‘Pregnancy weight and the risk of adverse pregnancy outcomes’. Sven
Cnattingius m.fl. The New England Journal of Medicine 15. januar 1998
(volume 338, nr.3, side 147-152)

3) ‘Nutrition today matters tomorrow’. Rapport-ekstrakt fra March of
Dimes Task Force on Nutrition and Optimal Human Development 2002, www.
Marchofdimes.com

4) ‘Maternal weight, pregnancy weight gain, and the risk of antepartum
stillbirth’. S. Cnattingius m.fl. American Journal of Obstetric and
Gynecology, februar 2001, 184 (3):463-9.

5) ‘Folat og neuralrørsdefekter’ Levnedsmiddelstyrelsen marts 1997

6) Udkast til Visitationsretningslinier, DADJ og DSOG 2002.

7) ‘Graviditet ved type 2-diabetes’ af Peter Damm m.fl. Ugeskrift for
Læger nr. 16, 2002 side 2145.