Kendt jordemoder trækker

Jordemødrene i Familieambulatoriet i Region Nordjylland følger de gravide både i graviditeten, under fødslen og i den tidlige barselperiode.

Tilbuddet om at føde med en jordemoder, man kender fra graviditeten, kan være det, der gør, at en gravid overvinder sine forbehold overfor at blive tilknyttet Familieambulatoriet.

– Nogle kvinder overvejer en ekstra gang, om de vil følges i Familieambulatoriet. Det kan handle om angst for at blive stigmatiseret, når de overgår fra det konventionelle system til den specialenhed, som Familieambulatoriet er, eller angst for, at det kan føre til, at kommunen tager deres børn efter fødslen, fortæller jordemoder Jane Pouline Thøgersen. Hun udgør sammen med jordemoder Anne Kristensen et kendt jordemoderteam, der i organisering minder om alle andre kendt jordemoder-ordninger. De har vagt en uge ad gangen, mandagene er fælles arbejdsdag, hvor blandt andet de tværfaglige personalemøder afvikles. Eneste forskel er, at Jane Pouline Thøgersen og Anne Kristensen indgår i det tværfaglige team i Familieambulatoriet ved Aalborg Sygehus og tager sig af den jordemoderfaglige omsorg for ambulatoriets ca. 40 gravide og fødende årligt. Det kan være gravide med aktuelle eller tidligere misbrugsproblemer, eller gravide med skizofreni, bipolar lidelse eller svær borderline. Kvinderne indgår samtidig i den tværfaglige behandling i familieambulatoriet.

Muligheden for at kunne følge de sårbare gravide tæt gennem hele graviditeten og for at kunne love dem at være til stede ved fødslen er en stor fordel for arbejdet med denne gruppe gravide, vurderer de to jordemødre.

– Vi får de akutte henvendelser, fordi de altid, døgnet rundt, kan komme i kontakt med en af os. Det kan være, når de får trang til at drikke eller fordi kæresten er gået. Vi er ikke alkoholbehandlere, så vi kan ikke vejlede ved trang. Men vi kan klare en akut situation gennem en samtale, eller vi kan anbefale den gravide at blive indlagt på psykiatrisk skadestue eller på vores obstetriske sengeafsnit, siger Jane Pouline Thøgersen.

Kendtheden gør, at de gravide føler sig trygge og det giver mere åbenhed.

– Vi når at lære de gravide vældig godt at kende, og det betyder, at nogle lukker op for andre problematikker i deres liv. Det kan være, at de har været udsat for seksuelt misbrug. Det er ikke sikkert, at det er under så sårbar en periode som graviditeten er, at der skal pakkes op for det. Men hvis der er brug for det, kan vi i særlige tilfælde via vores overlæge henvise kvinden til ambulatoriets psykolog, siger Anne Kristensen.

På fødegangen er der også tilfredshed med ordningen.

– Vi hører afdelingsjordemødre sige, at det her har Anne og Jane styr på, når en kvinde med en misbrugsproblematik indlægges på fødeafdelingen med de særlige behov, hun nu har. Et par dage efter fødslen tager andre over, så selv om flere af kvinderne fortsat ringer til os, så har vi gode kolleger at vise videre til. Det vil ofte være sundhedsplejersken, som har været med til de tværfaglige møder i graviditeten og dermed også kender den gravide, men ofte er der også andre fagpersoner på banen, fortæller Anne Kristensen. De to nordjyske jordemødre efterlyser, i lighed med deres københavnske kolleger, at deres kolleger i jordemoderkonsultationerne spørger mere direkte til de gravides forbrug af alkohol og andre rusmidler.

– Vi har sat det på dagsordenen på et jordemodermøde i oktober på fødeafdelingen på Aalborg sygehus, at vi ikke kun skal fraråde tunbøffer og parabener. Det er mindst lige så vigtigt at fortælle de gravide, at alkohol kan skade deres foster. Men der mangler måske viden om spørgeteknikker, for det er stadig tabu for mange at spørge til emnet, siger Jane Pouline Thøgersen.

Fakta om Familieambulatoriet i Aalborg 

  • Ud fra ideen om at kvinden først og fremmest skal mødes som gravid og ikke som nuværende eller tidligere misbruger foregår besøg hos jordemoder, obstetriker og pædiater i fødestedets sædvanlige jordemodercenter og de respektive ambulatorier. På grund af de store geografiske afstande tilbydes også jordemoderkonsultation i hjemmet eller et lokalt jordemodercenter.
  • De gravide inddeles i tre grupper med let, moderat og svær belastning og tilbydes behandling derud fra.
  • Jordemødrene tilknyttet Familieambulatoriet arbejder i kendt jordemoder-ordning med vagt en uge ad gangen. Mandag er fælles for de to jordemødre. I vagtugen er jordemoderen booket til konsultationer, fødsels- og forældreforberedelse, rundvisning på føde-, barsel- og neonatalafsnit, netværksmøder etc. Derudover kommer de akutte tilkald. De gravide i Familieambulatoriet føder således med en jordemoder, de kender i forvejen.