Kendt fødende giver faglig glæde

Amtssygehuset i glostrup tilbyder gravide på Amager at føde med kendt jordemoder. Jordemødre ved glostrup jordemodercenter står for projektet, der foreløbig skal vare to år.

Det handler ikke kun om faglig idealisme for Mette Böhm Clausen, der siden 1. april har tilbudt kvinder på Amager at følge dem gennem graviditeten og også assistere dem under fødslen. – Jeg gør det lige så meget for min egen skyld for at få mere glæde i arbejdet som jordemoder. Og så kan man sige, at det er en bonusting, at kvinderne også er glade for det, siger Mette Böhm Clausen. Hun har siden 1. april arbejdet i et projekt under Amtssygehuset i Glostrup, hvor kvinder med bopæl i Dragør og Tårnby kommuner får tilbud om at føde med en af foreløbig to jordemødre.

Fra 1. oktober udvides ordningen til at omfatte fire jordemødre fra Glostrup jordemodercenter og det er målet, at antallet af jordemødre, der indgår i projektet, udvides yderligere. Foreløbig har en god håndfuld af jordemødrene ved Glostrup jordemodercenter, der tæller 26 fuldtidsstillinger, vist interesse for at indgå i projektet.

– For nogle hænger det ikke sammen med privatlivet at have vagt en uge i træk, men der er megen positiv stemning omkring projektet, fortæller Ingelise Andersen, chefjordemoder ved Amtssygehuset i Glostrup. Hendes helt personlige vision er, at hver tredje jordemoder i centret kommer til at indgå i en vagtform, der gør, at de kan føde med kvinder, de kender. For chefjordemoderen handler det ikke kun om at tilgodese kvindernes behov.

– Selvfølgelig er det vigtigt, at der er et godt tilbud til kvinderne, men det er mindst lige så vigtigt, at jordemødrene får flere forskellige måder at organisere deres arbejde på, siger Ingelise Andersen. Mette Böhm Clausen oplever også, at der er interesse fra kollegerne omkring projektet.

– Nu er vi med til at tage de børnesygdomme, der følger med et nyt projekt, og det kan forhåbentlig gøre det lettere for dem, der kommer med senere. Vi vil gerne vise, at det kan lade sig gøre at arbejde på en anden måde. Men det bliver aldrig en arbejdsform, der kommer til at passe alle, erkender Mette Böhm Clausen.

Succeskriteriet
Sammen med jordemoder Merle Bierberg udgør Mette Bøhm Clausen et team, der skal tage sig af tilsammen 140 gravide og fødende om året. Det er ca. 10 fødende færre pr. jordemoder pr. år end deres kolleger skal tage sig af. Jordemødrene i teamet skal i princippet ikke tage sig af det ambulante arbejde med de gravide – det er altså deres kolleger med vagt på fødegangen, der eksempelvis skal køre CTG’en på teamets kvinder, når de mærker mindre liv.

Men hvis der er tid, tager både Merle Bierberg og Mette Böhm Clausen gerne en tur ind på fødegangen for at lytte en hjertelyd på en af ”deres” kvinder, når fosterbevægelserne ikke føles, som de plejer. Til oktober ansættes der yderligere to jordemødre, der danner endnu et team. De to teams skal derefter fungere som bagvagter for hinanden ved sygdom og travlhed.

– Vi kommer til at fungere som makkerpar, men skal i udgangspunktet have hver vores gruppe af gravide. Vi vil opfordre de gravide til at komme til vores åbent-hus arrangementer, så de lærer alle fire jordemødre at kende, siger Mette Böhm Clausen. Med denne ordning er det målet, at 95 procent af kvinderne føder med en jordemoder, de har mødt før. De foreløbige resultater målt på to måneders fødsler viser, at teamet har født med 18 ud af 20 af de tilmeldte gravide.Kendt jordemoder på Amager

  • Fra 1. oktober indgår 4 jordemødre i ’Amagerprojektet’.
  • Amagerprojektet tilbyder gravide fra Dragør og Tårnby kommuner at føde med en jordemoder, de kender.
  • Hver jordemoder skal varetage graviditetsundersøgelse, fødselshjælp og barselsamtale for 70 kvinder.
  • Kvinderne i projektet deltager i det generelle tilbud om fødselsforberedelse.
  • Jordemødrene har vagt en uge af gangen og fælles konsultation hver tirsdag.
  • Jordemødrene skal selv dække hinandens sygdom, ferie og tid til efteruddannelse. For dette gives et tillæg på 1.500 kr.
  • Jordemødrene aflønnes med grundløn + et gennemsnit af vagt-, og ulempetillæg et halvt år tilbage.
  • Fra 1. oktober bliver aktiviteten i projektet registreret mht. brugertilfredshed, indgrebsfrekvens, brug af smertelindring mv.