Karrieveje: Anna trækker på sin TR-viden som ny vicechef

For at afspejle den bredde, der er i jordemoderfaget, tager vi i hver udgave af ’Jordemoderen’ med en jordemoder på arbejde. Denne gang Anna Højkjær Larsen, der er vicechefjordemoder på Aarhus Universitetshospital.

Kl.8.00

Tværfaglig obstetrisk morgenkonference. Emnet er anvendelsen af Ventoline med afsæt i afdelingens egne kvalitetsdatatal. To jordemodersupervisorer fremlægger en oplevelse af, at vi anvender præparatet oftere og på mere vide indikationer end hidtil. God tværfaglig dialog, som skærper vores opmærksomhed på kodning, brug og indikation.

Kl. 9.00

Medarbejderudviklingssamtale efter et nyt koncept, som jeg var med til at udvikle som TR. Omdrejningspunktet for samtalen er selvfølgelig individuelt, men med særligt fokus på hvad jordemoderen lykkes godt med i sit arbejdsliv og/eller privat. Deraf identificering af hendes succesmønstre. Hvad er det hun særligt gør, når hun lykkes godt med noget?

Kl. 10.00

Flow, forbrug og økonomimøde på fødeafsnittet. Vicechefjordemodergruppen og afdelingensledelsen gennemgår, hvor mange vi har ansat, deres timetal, antal på orlov, overarbejde, projekter osv. Hvordan går det op ift. de timer, vi skal bruge til at drifte og udvikle fødeafdelingen og personalet? Derefter fælles drøftelse af prioritering af timer og opgaver.

Kl. 11.30

Teammøde. Alle ansatte på fødeafsnittet er inddelt i 8 trivselsteams, som mødes 4 gange årligt til teammøder med fagligt og socialt indhold. Som vicechefjordemoder er jeg ansvarlig for to teams. Denne gang er amning i fokus, da vi i Region Midt har en særlig forpligtelse til at styrke vores ammeindsats.

Kl. 14.00

Forundringssamtale med en nyuddannet, dejlig jordemoder. Vi taler om, hvordan hun har det, hvordan hendes introprogram har været, og om vi skal ændre på noget i hendes arbejdstilrettelæggelse eller funktioner. Det har været 4 intense måneder for hende, men nu mærker hun roen i maven og en spirende jordemoderidentitet.

Kl. 15.00

Opsamling fra dagen og besvarelse af mails. Min dør står altid åben, og et par jordemødre stikker hovedet ind til en snak om ferieafvikling og om et forløb fra gangen tidligere i dag. Denne slags snakke bekræfter mig i, at det er vigtigt for mit personlige lederskab, at jeg stadig trækker i blåt en gang imellem. Jeg har altid elsket det kliniske arbejde omkring fødslerne og savner det, så vi arbejder på, at jeg fremadrettet kan få nogle vagter på gangen ind imellem.


Anna Højkjær Larsen

Alder: 36 år

Uddannet: 2012

Pluk fra CV’et:
Basisjordemoder på fødegangen, Aarhus Universitetshospital (AUH): 2012 til 2016.
Fødegang, Afsnit for tab og tillidsrepræsentant, AUH: 2016 til 2023

Nuværende stilling: Konstitueret vicechefjordemoder på AUH siden 1. maj. Fastansat siden 1. oktober.

Hvad er det bedste ved dit job?
Jeg har været meget optaget af det gode jordemoderarbejdsliv som TR, og nu får jeg virkelig mulighed for at påvirke området på en anden måde. Og så er det rigtigt spændende at dykke ned i, hvad der er god jordemoderfaglighed og at være med til at præge kvaliteten af vores tilbud.

Hvad har overrasket dig ved jobbet?
Personaleledelse kræver virkelig, at man er nærværende og tilgængelig, så jeg skal prioritere meget i andre opgaver for at få tid til det. Og så har det overrasket mig, hvor stor en fordel det er at have været TR. Der er mange senioraftaler, barselsaftaler og sygefraværssamtaler i jobbet som vicechef, hvor jeg kender rummet, rollerne og den sårbarhed, der ofte er på spil.