Karriereveje: Udvikling sker i fællesskab

For at afspejle den bredde, der er i jordemoderfaget, tager vi i hver udgave af ’Jordemoderen’ med en jordemoder på arbejde. Denne gang Mitzie Tvillinggaard, der er udviklingsjordemoder på Herlev-Gentofte Hospital.

8.00

Det er mandag morgen, vi skal have tværfaglig fødegangskonference. Ugens fokus er fosterovervågning. To obstetrikere og jeg har udarbejdet 10 værktøjskasser med faglige emner med bidrag fra vores kollegaer. I kasserne er der materialer til vidensdeling, cases, noget man kan røre og afprøve, VIP’er, guidelines, spørgsmål-svarkort, spil, sange mm., som kan anvendes i afdelingen, når der er mulighed for det. Tanken er, at læring både i det store og små skal leve i det daglige arbejde i en travl afdeling. Mindsettet er IPLS (www.ipls.dk)

9.00-10.00

En kollega og jeg har opstartet et netværk for udvikling, forskning, uddannelse og kvalitet (NUFUK) i vores afdeling. Vi udarbejder nu årshjul og indhold til møderne og starter planlægning af næste halvårlige temadag, som også er for lederne.

10.30-12.00

To kollegaer og jeg har søgt og blevet bevilliget regionale Byg bro-midler til projektet: ”Det sammenhængende patientforløb”, som er en tværsektoriel indsats for et styrket samarbejde mellem jordemødre på hospitaler og sundhedsplejersker i kommuner. Vi har planlagt og afholdt en succesfuld temadag i samarbejde med sundhedsplejersker fra hospitalets optageområde i februar. 40 jordemødre, sygeplejersker, sundhedsplejersker og ledere var samlet og fik indsigt i patienternes behov såvel som i hinandens respektive arbejdsgange, tilbud og udfordringer. Nu brainstormer vi på, hvordan vi samler op og arbejder på strukturen for den videre proces.

12.30-13.00

I samarbejde med mellemledere og den kliniske sygeplejespecialist er jeg med til at forberede og facilitere møderne ved vores dialogtavle i afdelingen. Vi arbejder med den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser på tavlerne, og jeg er ved at samle nyeste data og patientkommentarer, som anvendes i vores dialog ved tavlen.

13.00-14.00

Møde med mellemlederne om allerede planlagte og kommende kurser og temadage i afdelingen for efterår 2023 og forår 2024. Jeg fremlægger status, og vi drøfter strategien for, hvordan kursusaktivitet skal håndteres.

14.30-15.30

Center for patientinddragelse har inviteret min kollega og jeg til at afholde workshop på deres læringsseminar i marts. Det omhandler vores arbejde med patientoplevet kvalitet på dialogtavler i afdelingen. Vi påbegynder nu forberedelse til vores oplæg.

Mitzie Tvillinggaard

Alder: 49 år

Uddannelsesår: Fysioterapeut i 2000, professionsbachelor i jordemoderkundskab i 2004.

Pluk fra CV’et: Specialistfunktion på Rigshospitalet med ansvar for fødselsbristninger og oprettelse af ambulatorier fra 2012 til 2021. IPLS facilitator 2021.

Nuværende stilling: Udviklingsjordemoder på Herlev-Gentofte Hospital siden 2021. Masterstuderende på DPU.

Hvad er det bedste ved dit job?

Indflydelse på mine forskelligartede arbejdsopgaver og måden, de løses på. Frihed under ansvar og fleksibilitet. Og så kan jeg godt lide at blive udfordret og bruge mine kompetencer bredt.

Savner du noget fra dine tidligere funktioner?

Det var en svær beslutning at give slip på mit ”hjertebarn”. Det tager år at blive god til et speciale, og da jeg så gerne ville noget ”mere” føltes det lidt som at svigte de kvinder, der har brug for hjælp til det gode underliv. Men jeg kan gøre mere for det tværfaglige samarbejde og patientinddragelse her, så det kommer også patienterne til gode bare på en anden måde.

Hvad bruger du af din jordemoderviden som udviklingsjordemoder?

Gennem klinisk arbejde, projektarbejde og undervisning på fødegangen har jeg indblik i og forståelse for, hvad der er muligt i den driftspressede hverdag, når vi skal lære af hinanden og udvikle os sammen.