Karriereveje: Stina hjælper kollegerne med at passe på sig selv og hinanden

For at afspejle den bredde, der er i jordemoderfaget, tager vi i hver udgave af ’Jordemoderen’ med en jordemoder på arbejde. Denne gang med Stina Parbst, der er stresscoach i gynækologisk & obstetrisk afdeling og jordemoder i familieambulatoriet.

Klokken 7.15

Dagens kalender inspiceres, og jeg finder alle relevante journaler på de gravide og notater på mine planlagte stresssamtaler frem. Forberedelse af stressoplæg.

Klokken 8.30

Oplæg på fødemodtagelsen, gangen er lige nu rolig og både jordemødre, læger og sygeplejersker er repræsenteret. Der opstår en god debat om, hvordan man kan passe bedre på sig selv og hinanden. På vejen tilbage til svangerambulatoriet støder jeg på afd. sygeplejersken fra neo. Hun har et ønske om, at jeg kommer forbi og taler med hendes personale, da de er udfordret med en familie som er tilknyttet Familieambulatoriet.

Klokken 9.15

Jeg starter en ny henvist stresspåvirket kollega ’Alberte’ op. Det første møde er som oftest sårbart og svært. Vi taler om, at det er normalt. Efterfølgende fortæller jeg lidt om mig selv og præsenterer tilbuddet. Derefter fortæller hun om sine symptomer på stress, hvor længe de har været der, hvad årsagen måske er osv. Jeg spørger til arbejdssituationen og privat samt får et overblik over, hvor det kunne være godt at starte. Alberte får ’redskaber’ til at få mere ro på sit nervesystem, samt til opgave at være opmærksom på, hvilke symptomer der kommer, hvornår de kommer, og hvordan hun handler sig ud af dem.

Klokken 10.30

Telefonkonsultation med gravid, der føjes nyt til fødeplan, og hun er bekymret for tilbagefald til rusmidler hos barnefar. Den gravide er presset og vejledes og coaches til at nå frem til den bedste løsning lige nu.

Klokken 11.00

Konsultation med kronisk smertepatient. Den gravide er ked af, at hun ikke kan undvære sin medicin, og er bange for at hun skader barnet. Vi får talt det hele igennem, den gravide finder ro, og der anlægges smertelindrende akupunktur efter de almindelige undersøgelser.

Klokken 12.00

Frokost

Klokken 12.30

Telefonsamtaler, evaluering af stresscoachingforløb ved samtale samt andet administrativt arbejde.

Klokken 14.00

Stresscoachingssamtale med ’Inger’. Hun har det godt, rammerne på arbejdet, som tidligere blev sat i samarbejde med ledelsen, har virket, og hun kan nu arbejde på fuldtid. Der aftales ny tid om to uger for at følge op.

Klokken 15.00

To telefonsamtaler og svar på mails inden weekenden.

Stina Parbst


Alder:
51 år
Uddannelse:
Jordemoder i 2007, inden da tegnsprogstolk og taktiltolk
Nuværende stilling:
Delefunktion mellem jordemoder i Familieambulatoriet Region Sjælland og stresscoaching af ansatte under Gyn/Obs i Slagelse.
Hvad er det bedste ved dit job?
At være med til at skabe den bedste start på livet. Forebyggelse af rusmiddelskader samt trivsel i de sårbare familier ligger mig meget på sinde. Som jordemoder har man som oftest primært blik for andres trivsel og kan glemme sig selv. Det at styrke sundhedsfaglige i, hvordan de passer bedst på sig selv og hinanden, og hvordan man i samarbejde med ledelsen kan skabe de bedst mulige rammer, er en ild, der altid brænder i mig.
Hvad bruger du din jordemoderviden til i det daglige?
Til at skabe relationer til mennesker, skabe tryghed, sprede viden, indsigt, ro og åbne op for dialog, sparring, samarbejde og meget mere. Vi kan så meget med vores jordemoderviden.