Karriereveje: Et sammensat job med mange udfordringer

For at afspejle den bredde, der er i jordemoderfaget, tager vi i hver udgave af ’Jordemoderen’ med en jordemoder på arbejde. Denne gang Marlene Borup, der er uddannelsesansvarlig på Regionshospitalet Randers.

Marlene Borup

Alder: 48 år

Uddannelsesår: 2006

Pluk fra CV’et: Konsultation med udsatte gravide siden 2008, diplomuddannelse i blandt andet klinisk vejledning, master i trivsel og ressourcepsykologi.

Nuværende stilling: Delestilling med halvdelen af tiden som uddannelsesansvarlig jordemoder og halvdelen med konsultation og specialeansvar.

Hvad er det bedste ved dit job?

Jeg bliver udfordret på forskellige områder, fordi mit arbejde er så sammensat, hvilket gør arbejdsglæden høj. Jeg er glad for både samspillet med de studerende, mine kollegaer, de udsatte gravide og socialrådgivere og sundhedsplejersker i kommunerne. Jeg føler, at jeg giver andre noget, og det motiverer mig at kunne bidrage med den viden, jeg har.

Savner du noget fra dine tidligere funktioner?

En overgang havde jeg ikke konsultationer, og da savnede jeg dem virkelig. Dialogen og samspillet med de udsatte gravide udfordrer mig selv efter mange år. Fra fødegangen savner jeg det at have mange kolleger – selvom jeg har én supergod kollega nu.

Hvad bruger du af din jordemoderviden hver dag?

Jeg tror allermest, at jeg bruger min viden om betydningen af relationer. Jeg er også uddannet pædagog, og jeg trækker også ofte på pædagogikken.

8.15: Jeg møder ind på mit kontor og læser mails. En studerende spørger til muligheden for at holde en fridag, hvor hun har vagt. Hun er i overskud af timer, så jeg bekræfter, at det er en god mulighed for at skabe rum sammen med familien. Jeg svarer en anden studerende om hendes slutsamtale i næste uge, hvor hun afslutter på familieafsnittet. En tredje skriver som opfølgning på en vejledning, vi har haft. Efter vejledningen går det igen godt, og den studerende er glad for de redskaber, hun fik.

9.00: 2. semester har været i klinikken i tre uger, de er så småt i gang med at udarbejde refleksionsark. Jeg har tilbudt dem at give feedback på formen (opbygning og refleksionsniveau), selve indholdet giver vejlederne kommentarer på. En studerende har sendt sit første ark. Jeg læser det igennem og glædes over, hvor meget de studerende allerede har øje for i deres lære- og dannelsesproces. Jeg bliver optaget af arbejdsopgaven og kan mærke, at min drivkraft er høj.

9.45: Jeg går på fødegangen og drikker en kop kaffe med dem, der har tid. Her møder jeg tre studerende i vagt, der lige har tid til at hilse på. At komme på fødegangen er en god mulighed for at signalere, at jeg er til rådighed for vejledning både ift. vejledere og studerende.

10.15-11.45: En kollega og jeg har sat tid af til at gennemgå den samlede evaluering 2022 fra de jordemoderstuderende med klinik i Randers. Vi læser den igennem sammen og vurderer, om vi skal lave handleplaner ift. kvalitetsudvikling, der hvor svarene er lavere end forventet. Vi udarbejder et par handleplaner, som vi sætter i værk med det samme.

12.30-13.15: Jeg har aftalt tid til en vejledningssamtale med en 2. semesterstuderende, der er tre uger henne i sin klinik på familieafsnittet. Vi taler om den studerendes lære- og dannelsesproces; hvad går godt, hvad er udfordrende, hvordan lærer hun bedst?

13.30-15.00: Jeg har en aftale med fem 4. semesterstuderende, der mødes og får hjælp fra hinanden til det refleksionsark, de er i gang med. De skiftes til at fortælle om et forløb og formidler ud fra det, hvad de ønsker hjælp til. I dag er fokus på, hvordan de når 4. refleksionsniveau og ideer til teorier, der kan inddrages. De drøfter emner som: Skal man klippe tungebånd, pprom og stimulering/afventning, suturering af bilaterale bristning og vejledning i brug af prævention. Det er motiverende at se, hvordan de kan hjælpe hinanden via fælles refleksion, når processen faciliteres.