Kære Lars Løkke Rasmussen

Det forlyder her ind under jul, at det danske sygehusvæsen skal undergå store og radikale ændringer i de kommende år.

Få, store sygehuse i færre regioner end vi i dag har amter, og stærkere central styring.

Jeg har endnu ikke set rapporten, gad vide, hvorfor journalisterne har? Men det lyder spændende. Nu er spænding jo alt mellem det søde gys og den hårrejsende skræk, og jeg ved endnu ikke hvilken slags spænding, der følger med denne rapport!

Hvis alt inden for sundhedsvæsenet medtænkes i sygehusenes stordrift, bliver jeg bange. Hvis sygehusene tænkes opbygget som samarbejdsparter til en stærk lokal primærsektor, føler jeg forventningens søde spænding. Så skal der arbejdes fremad.

Graviditet, fødsel og barsel er velegnet til at være forankret i nærmiljøet, med veletableret samarbejde med specialafdelinger ved behov.

Noget lignende gælder også en stor del af de aktiviteter, der i dag lider under sundhedsvæsenets opsplitning på kommuner, amter og privat udbud af ydelser: Forebyggelse i bred forstand, rehabilitering, sundhedspleje, ældreomsorg, håndtering af folkesygdomme, samarbejde med patientforeninger med mere.

Du kan med en ny struktur på sundhedsvæsenet og ikke blot sygehusenes struktur opnå en enestående mulighed for en vinder/vinder-situation:Benyt de mange mindre institutioner, der formentlig vil skulle opgives som egentlige sygehuse, til SUNDHEDSCENTRE. Efterlev princippet om at "sundhedsydelser skal gives på det organisatorisk mindst specialiserede, fagligt forsvarlige og hensigtsmæssige niveau". Jordemoderforeningen står parat til at indgå i et samarbejde for bedre kvalitet, større fleksibilitet, sundhedsfremme og sund økonomi.

Jeg er sikker på, at alle professionelle sundhedsorganisationer i lighed med os ser frem til et solidt fælles arbejde for en forbedret tværfaglig indsats.

Derfor, kære Sundhedsminister: Lad ikke arbejdet gå så hastigt, at specialeselskaber og enkeltpersoner bliver de eneste, der får mere end 14 høringsdage til overvejelser over et næsten givet resultat. Vi kan noget enestående, og du har før hørt os fremføre det. Brug os og vore kolleger i sundhedsfag og sociale fag, nu, hvor den brede pensel er godt i gang

Godt nytår!

Lillian Bondo