Kære kollega

Lis Munk, formand

Det er en på flere måder anderledes kongresperiode, vi nu skal evaluere. For det er jo det, vi skal, se tilbage på de sidste to år. Har vi nået det, vi gerne ville? Prioriterede vi vores fælles kræfter rigtig? Det er den samtale, en beretning, som den du er i gang med at læse, skal være udgangspunktet for. Corona satte aftryk på verden og på Jordemoderforeningen.

Nedlukningen af landet betød, at jeg og hovedbestyrelsen måtte udskyde politiske dagsordener og planlagte aktiviteter. Men vi er godt på vej igen blandt andet med fokus på arbejdsmiljø og særligt på de udfordringer, det giver at arbejde om natten.

Nyt hold

Vi har haft udskiftninger på centrale poster i foreningen. Første marts i år tiltrådte en ny direktør og første august en ny forhandlingschef. Jeg er også relativ ny i butikken og har lige rundet mit første år som formand. For kort tid siden afgjorde I, at Mette Rotesan skal være vores nye næstformand.

Jeg glad for, at det nye hold er på plads, og at vi sammen med en meget erfaren hovedbestyrelse er klart til tage udfordringer op, så vi kan varetage medlemmernes interesser.

Skift af hovedorganisation

Første januar 2020 skiftede Jordemoderforeningen hovedorganisation, så vi nu er med i Akademikerne, AC. Skiftet var en naturlig fortsættelse af en øget akademisering af vores fag og en relevant sammenhæng at være i for at kunne videreudvikle den dagsorden. Vi håber naturligvis også, at kombinationen af akademiseringen og skiftet til Akademikerne kommer til at afspejle sig i lønnen. Imidlertid må vi forvente, at det vil tage nogen tid, før vi ser effekten af det.

Bodil Bjørg Korsgaard, formand for Sjællandskredsen

“Vi har prioriteret at arbejde med spørgsmålet om, hvorfor nogle vælger at forlade fødegangene. Det har vi gjort gennem interviews med jordemødre, der har valgt at arbejde på andre felter på grund af forholdene på fødegangene. På et seminar for kredsbestyrelsen fandt vi frem til en række temaer, som kan gøre os klogere på, hvor problemerne ligger, og hvordan vi kan løse dem. Resultaterne af undersøgelsen har vi præsenteret for chefjordemødrene i vores region og for den politiske chef for rekruttering og fastholdelse i regionen.”

Tanja Lyth, formand for Midtjyllandskredsen

“Vi er lykkedes med at forbedre jordemødres lokalløn i Region Midtjylland. Dette via et øget fokus, god forberedelse samt hjælp fra hinanden og Jordemoderforeningens sekretariatet.”

Skift af hovedorganisation

Første januar 2020 skiftede Jordemoderforeningen hovedorganisation, så vi nu er med i Akademikerne, AC. Skiftet var en naturlig fortsættelse af en øget akademisering af vores fag og en relevant sammenhæng at være i for at kunne videreudvikle den dagsorden. Vi håber naturligvis også, at kombinationen af akademiseringen og skiftet til Akademikerne kommer til at afspejle sig i lønnen. Imidlertid må vi forvente, at det vil tage nogen tid, før vi ser effekten af det.

Positiv lønudvikling

Jordemødres lønudvikling både for basisjordemødre og ledere ser igen lidt bedre ud i denne periode end i den forrige. Det skyldes – på basisområdet – både forbedringerne på otte-årstillægget og det nye 12-års tillæg, men også, at vores tillidsrepræsentanter og ledere lokalt får forhandlet tillæg og indgår aftaler for deres kolleger. Det kan du læse om her i beretningen.

Det er dejligt at se, at det går den rigtige vej. Vi ønsker alle, at den positive lønudvikling kommer til at gå endnu hurtigere. Derfor er det en af Jordemoderforeningens store opgaver altid at have lønudviklingen højt på kravslisten ved overenskomstforhandlinger – og derudover også i den kommende periode at styrke tillidsrepræsentanters og lederes forudsætninger og muligheder for at sikre udvikling af lønnen lokalt.

Det vigtige arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøet er en anden af de kerneopgaver, som jeg og hovedbestyrelsen vil prioritere. Det er et vilkår i faget, at vi arbejder på alle tider af døgnet. Det ved vi, når vi starter på uddannelsen. Men de rammer, som vi arbejder under, er flere steder så stramme, at muligheden for restitution i og mellem vagterne ikke er gode nok. Det er en udfordring, vi skal se på sammen med arbejdsgivere, jordemoderledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter. Men vi er i gang: Der bliver lavet mentorordninger, introduktionsforløb for de nyuddannede og indgået aftaler om normreduktion. Det kan du også læse mere om på de kommende sider.

Faglige retningslinjer

Jordemoderforeningen er både en fagforening og en professionsforening. Vi har været langt inde i maskinrummet sammen med Dansk Jordemoderfagligt Selskab og jordemoderforskere i den aktuelle revision af Sundhedsstyrelsens retningslinjer for svangreomsorgen og for planlægningen af fødselshjælpen. Vi er også med i arbejdsgruppen, der skal forberede nationale kliniske anbefalinger for igangsættelse af fødsler. Det er noget, der tager tid, når mange fagligheder skal mødes, og det hele skal tages i ed i Danske Regioner og KL.

Flere studerende

Ved det seneste optag på grunduddannelsen steg optaget på jordemoderuddannelsen med syv procent. Sådan har politikerne besluttet, at det skal være, og jeg glæder mig over, at beslutningstagerne ser potentialet i jordemødre. Vi skal bare hele tiden minde regionerne om deres ansvar for at sikre ordentlige forhold både for de studerende og for jordemødre, der skal give deres viden og erfaring videre. For ofte er der så meget trængsel omkring uddannelsen, at studerende oplever, at det er en udfordring at nå at tilegne sig de nødvendige kompetencer.

Læs mere …

Det var en meget kortfattet overflyvning af nogle af de områder, som Jordemoderforeningen beskæftiger sig med. Jeg kunne have taget fat på flere og andre områder, men resten kan du læse om i den ‘store’ beretning, som ligger på www.jordemoderforeningen.dk. Jeg glæder mig til debatten op til og på kongressen den 9. november og til at folde vores nye initiativer og strategier ud. Midt i en coronatid.