Kampagne for den normale fødsel

Walisiske jordemødre kæmper for at nedbringe antallet af indgreb i fødslen og for at øge antallet af hjemmefødsler. Jordemoderledede klinikker og hjemmebesøg i starten af fødslen skal være med til at nå de to mål.

Sarah Fox arbejder som afdelingsjordemoder på Singleton Hospital, Swansea i Wales, og er medlem af styregruppen i Royal College of Midwidfery (RCM). Her har hun medvirket til at sætte gang i ‘Kampagnen for den normale fødsel’, blandt andet ved at udforme retningslinjer til at fremme den normale fødsel. Dette arbejde er udført i et tæt og godt samarbejde med obstetrikere og pædiatere, hvorved alle faggrupper får den ejerfornemmelse over for de udarbejdede guidelines, som er nødvendige i forhold til implementeringen i praksis.

Hver tiende skal føde hjemme
I Wales blev fødslerne i 80’erne samlet på store enheder for at gøre fødslerne mere sikre. Dette fokus på det patologiske bidrog ifølge Sarah Fox til at sygeliggøre normale fødsler, hvorfor hun tog initiativ til at gøre en indsats for at fremme normale fødsler. Sammen med en gruppe dedikerede jordemødre fik hun sat den normale fødsel på den politiske dagsorden, så der er opstillet politiske mål for fremtidens fødsler i Wales. Blandt andet, at 10 procent af alle fødsler i 2012 bør foregå i hjemmet. Dette mål nås måske ikke, men det gav en del presseopmærksomhed, og Sarah Fox mener, at det mål i sig selv har en tydelig effekt. Hjemmefødselstallet i Wales er godt på vej opad, fra at ligge som i Danmark omkring 1 procent, er det nu oppe på 5 — 8 procent. Der er en tendens til, at det stiger, efterhånden som flere gravide hører om andres gode hjemmefødselsoplevelser, og spreder det gode rygte blandt andre kvinder.

Omsorg i den tidlige fase
Med samlingen af fødslerne på de store enheder opstod store problemer med transport i fødslens startsfase, hvilket blev imødekommet med etableringen af flere mindre jordemoderledede kliniker, ofte oprettet i de tidligere lukkede obstetriske fødesteder. Derudover har jordemoderen mulighed for at køre ud til den gravide i fødslens første fase, og behøver ikke beslutte sig for hjemmefødsel eller ej, da jordemoderen har hjemmefødselsudstyret med. Jordemoderen er indstillet både på at føde hjemme og på at tage med den fødende på fødeklinikken.

Alle raske førstegangsgravide med ukomplicerede forløb samt fleregangsgravide med tidligere normale fødsler, visiteres nu i Wales direkte til jordemoderledet svangre- og fødselsomsorg.

Opgør med praktiserende læger
Et andet formuleret mål er, at jordemoderen skal være den første fagperson den gravide henvender sig til efter en positiv graviditetstest. Dette vil give jordemoderen mulighed for at give den bedste omsorg til den gravide, men kræver et opgør med de praktiserende læger, der nødig afgiver denne lukrative service. Men Sarah Fox fortsætter ufortrødent.

Sarah Fox er formand for All Wales Clinical Pathway for Normal Labour, hvor hun har været med til at udvikle metoder til at dokumentere jordemødres handlinger, uden at forstyrre det overordnede mål: at holde fødsler normale. Dette betyder, at dokumentation skal tage så lidt tid som muligt fra jordemoderens arbejde med den fødende. Med denne dokumentationsmetode følger en ‘pathway’ for den gravide, som viser den fødende og hendes partner, hvad de kan forvente sig i deres fødsel på hvilke tidspunkter, samt hvilke rettigheder de har undervejs.

Sarah Fox formulerede på Sandbjerg Seminaret, at Danmark efter hendes vurdering er meget ”fertilt” i forhold til at oprette jordemoderledede fødeafdelinger, og at hun meget gerne deler af erfaringer fra sit arbejde i Wales.  

SARAH FOX: ”De jordemoderledede klinikker er ikke andenklasses fødesteder. For de rette kvinder er de tværtimod et bedre sted at føde”.