Juridisk og moralsk opbakning

Jordemoderforeningen vandt på vegne af et medlem en retssag om uberettiget bortvisning fra en privat scanningsklinik. Det skaffede medlemmet 151.775,33 kr. svarende til tre måneders løn, pension og feriepenge.Mona Bindner havde overvejet at melde sig ud af Jordemoderforeningen, da hun for et par år siden fik ansættelse i et privat scanningsfirma. Som enlig mor og en anspændt økonomi, var hun nødt til at skille sig af med nogle udgifter, og fagforeningen var en af dem, der lå først for.

– Jeg havde faktisk printet udmeldelsesblanketten ud, selv om jeg altid har været stor tilhænger af at være organiseret i en fagforening, fortæller Mona Bindner.

Men udmeldelsen blev aldrig sendt afsted, og det er den 46-årige jordemoder lykkelig over i dag, for hun skulle komme til at få brug for sit medlemskab, da den private arbejdsgiver i scanningsfirmaet i starten af november 2015 bortviste hende. Argumentet for det drastiske skridt var, at Mona Bindner, ifølge arbejdsgiveren, havde handlet illoyalt over for arbejdspladsen. Uoverensstemmelserne startede, da arbejdsgiveren blev bekendt med, at Mona Bindner planlagde at starte egen jordemodervirksomhed. Bindner havde således indgået et erhvervslejemål til klinikformål, oprettet CVR-nummer og wwwadresse.

– Det var min plan at sige mit job op og derefter at oprette min egen virksomhed, men så langt nåede jeg slet ikke, siger Mona Bindner.

Forsøg på dialog
Så simpelt skulle det vise sig ikke at være. I starten af november blev Mona Bindner uden varsel kaldt til samtale på sin arbejdsplads, hvor muligheden for bortvisning blev præsenteret.

– På vej hjem fra mødet ringede jeg til Lillian Bondo, der rådede mig til ikke at skrive under på noget, før jeg havde talt med en af foreningens jurister. Hun rådede mig også til at informere arbejdsgiveren om, at jeg ville møde op på arbejde på den efterfølgende arbejdsdag om mandagen, fortæller Mona Bindner.

Derefter gik det stærkt: først blev Mona Bindner suspenderet fra sit job og få dage efter bortvist. Jordemoderforeningens juridiske konsulent Sanne Aakermann Østrup gik ind i sagen og en dialog om forlig blev forsøgt, men forgæves.

Da det var Jordemoderforeningens vurdering, at Mona Bindner ikke havde udvist illoyalitet over for arbejdspladsen, besluttede foreningen sammen med medlemmet at anlægge sag for uberettiget bortvisning.

Udmelding aflyst for altid
I dag, ti måneder efter sagens start, kan Mona Bindner se frem til at blive økonomisk kompenseret svarende til tre måneders løn, pension og feriepenge – i alt 151.775,33 kr. Jordemoderforeningen og hun vandt sagen i byretten i Aarhus, hvor arbejdsgiveren blev dømt til at betale et beløb svarende til et opsigelsesvarsel på tre måneder samt til at dække Jordemoderforeningens omkostninger ved sagen.

– Den juridiske opbakning har været alfa og omega for mig. Jeg havde aldrig kunne køre sagen selv, siger Mona Bindner. Men opbakningen har ikke kun været juridisk.

– Også den moralske opbakning, jeg har fået fra foreningen, har betydet alverden for mig. Jeg er hele tiden blevet orienteret om sagens detaljer, om hvad, man normalt gør i sådan en sag, og hvad der nu skal ske. Der har været ekstrem stor forståelse for min situation, siger hun.

Planerne om at melde sig ud af Jordemoderforeningen er lagt på hylden for længe siden, og de kommer aldrig mere til at blive taget op igen. Erfaringer fra en privat ansættelse, og nu springet ud i selvstændig virksomhed, gør det kun endnu mere påtrængende at være medlem, siger hun.

Mona Bindner åbnede 1. marts i år egen jordemoderpraksis, hvor hun udbyder jordemoderydelser i privat regi. Siden årsskiftet har hun desuden været ansat i en kendt jordemoderordning ved Viborg Sygehus. 

Sagens omstændigheder:
 Jordemoder Mona Bindner var ansat på den private klinik i 2½ år. I den sidste del af ansættelsen gjorde hun en række forberedelser til at starte egen scanningsklinik. Hun havde fået registreret sin virksomhed i Erhvervs- og selskabsstyrelsen og havde indgået en erhvervslejemålskontrakt, der gav hende adgang til lokalerne ca. 3 måneder efter underskriften og bortvisningsdagen. En del af hendes elektroniske kommunikation med bl.a. Erhvervs- og selskabsstyrelsen omkring registrering, var sket i hendes pauser fra arbejdspladsens computer. Da arbejdsgiver, ved et tilfælde, blev opmærksom på lejekontrakten, blev Mona Bindner suspenderet og senere bortvist med henvisning til, at arbejdsgiver fandt, at hun havde handlet illoyalt mod sin arbejdsgiver i sine forberedelser til hendes egen virksomhed. Mona Bindner varetog også et andet lønnet arbejde med udlejning af udstyr til familier, hvilket arbejdsgiver - ifølge jordemoderen - var orienteret mundtligt om. Varetagelse af andet lønnet arbejde indgik som begrundelse for bortvisningen, idet arbejdsgiver mente, at hun derved havde handlet i strid med sin loyalitetsforpligtelse. Jordemoderen havde en klausul i sin ansættelseskontrakt om ikke at tage andet lønnet arbejde uden skriftlig aftale med arbejdsgiver.

Når du søger arbejde på det private område, kan du blandt andet: 

  • kontakte Jordemoderforeningen for en orientering om løn- og ansættelsesvilkår på det område, du vil søge job indenfor
  • få sparring omkring din jobansøgning
  • få sparring omkring dine lønforventninger, før du får jobbet tilbudt
  • få en juridisk vurdering af din ansættelseskontrakt, inden du skriver under

Når du er ansat på det private område kan Jordemoderforeningen: 

  • formidle oplysninger om lønniveau til brug ved den årlige lønforhandling
  • hjælpe dig, hvis du får problemer i ansættelsesforholdet, herunder uberettiget afskedigelse, aftaler om frivillig fratræden, afregning af feriepenge, anerkendelse af overarbejdstimer, indbetaling af korrekt pension, løn ved arbejdsgivers konkurs samt anmeldelse af krav til Lønmodtagernes Garantifond mv.
  • hjælpe med spørgsmål om rettigheder og pligter i autorisationen
  • tilbyde netværk og faglig efteruddannelse målrettet dit arbejdsområde