Jordemødre skal rustes til at tale om sex og samliv

Aalborg Universitet udbyder fra efteråret landets første masteruddannelse i sexologi. Uddannelsen henvender sig til sundhedsprofessionelle som for eksempel jordemødre, sygeplejersker, læger og fysioterapeuter og skal give hele det sexologiske område et løft. Sex er stadig tabu i en stor del af sundhedsvæsnet.

Må man dyrke sex under hele graviditeten og er der nogle stillinger, man skal undgå? Hvornår må man genoptage det seksuelle samliv efter en fødsel?

Gravide og nybagte forældre har mange spørgsmål, men seksualiteten er stadig tabu i store dele af sundhedsvæsnet. Alle ved, problemerne eksisterer, men kun få sundhedspersoner tager på eget initiativ emner som sex og samliv op i konsultationen, lyder det.

Det dilemma vil en ny masteruddannelse i sexologi på Aalborg Universitet nu gøre op med. Aalborg Universitet kan fra efteråret 2013 tilbyde landets første masteruddannelse i sexologi.

– Sundhedspersonalet ved godt, at en kvinde, der bliver opereret for nedsynkning af livmoderen, riskerer at få smerter ved samleje. De ved også, at der kan opstå seksuel dysfunktion som fx rejsningsproblemer og manglende evne til orgasme ved fysiske sygdomme som diabetes. De føler sig bare ikke klædt på til at diskutere seksualitet med patienten, fortæller Charlotte Overgaard.

Charlotte Overgaard er uddannet jordemoder, ph.d. og adjunkt ved Aalborg Universitet og har stået for universitetets ansøgning om at måtte udbyde en ny to-årig masteruddannelse i sexologi.

– Det, vi ønsker med den her uddannelse, er at give hele det sexologiske område et løft. Vi vil sikre, at vi i Danmark på lige fod med vore nabolande, får en stab af veluddannede sexologer, som har ikke bare en bred men også en videnskabeligt funderet baggrund, siger hun.

Uddannelsen henvender sig til sundhedsprofessionelle med en mellemlang videregående uddannelse, som ønsker at beskæftige sig med sexologiske problemstillinger. Det kan være sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter og jordemødre. Men også faggrupper som læger og psykologer.

– Jordemødre har til alle tider beskæftiget sig med seksualitet, selvom der måske ikke er blevet sat ord på. Som jordemødre møder vi kvinden og parret i forskellige livsfaser. Vi kan møde dem, når de prøver at blive gravide. Vi møder dem, når de er blevet gravide. Og vi møder dem, når de er blevet forældre og skal få familielivet til at fungere, fortæller Charlotte Overgaard, som tilføjer, at en videreuddannelse i sexologi er stærkt tiltrængt. Også blandt jordemødre.

– Vi er nødt til at italesætte, at der kan være ændringer i seksuallivet, når man bliver forælder.

Kvinder fortæller os typisk, at de lige efter fødslen får råd om prævention, men ikke om sex og samliv. Sex er stadig et meget intimt emne at bringe på bane, både for den professionelle og den enkelte kvinde/det enkelte par.

Internationale undersøgelser viser, at 70 procent. af de nybagte mødre har problemer af seksuel karakter inden for de første tre måneder efter fødslen, fortæller Charlotte Overgaard.

Seksuel sundhed
Den to-årige masteruddannelse i sexologi er tæt knyttet til Aalborg Universitets tværfaglige, sexologiske forskningscenter, som åbner i starten af 2013. Og uddannelsen er en del af Aalborg Universitets samlede satsning på det sexologiske forskningsfelt, som tillige omfatter et professorat i sexologi og en sexologisk klinik på Aalborg Universitetshospital. Læge Christian Graugaard tiltrådte allerede i efteråret som professor i almen sexologi ved Aalborg Universitet.

Ni ud af ti danskere mener, at et velfungerende sexliv er afgørende for deres livskvalitet. Det fremhæver en nylig rapport fra Vidensråd for Forebyggelse om sammenhængen mellem seksualitet og sundhed.

– På samme måde som fysisk og psykisk sygdom kan medføre seksuelle problemer, så kan seksuel mistrivsel føre til nedsat sundhed og dårlig generel trivsel. Derfor bør seksualiteten være en sundhedsvariabel på linje med KRAM-faktorerne, siger Christian Graugaard.

Det er hans intention at få skabt respekt om den sexologiske faglighed.

– Faget er til en vis grad blevet udvandet af alle mulige plattenslagere, som på privat basis udbyder kurser i sexologi. Vi mangler en seriøs modpol, som på et kritisk og forskningsbaseret grundlag kan være med til at sætte seksualiteten på landkortet. Det handler ikke kun om at opkvalificere viden, men også om at få sundhedspersoner til at turde tænke seksualiteten ind i dagligdagen med patienterne. Om en stærkt tiltrængt kulturændring, siger Graugaard.

Kvalitetsstempel
Masteruddannelsen i sexologi får et optag på 30 studerende, og man venter, at der bliver rift om pladserne.

Forud for etableringen har Aalborg Universitet haft møde med de potentielle aftagere af kandidaterne i sexologi. Møderne viste, at der er stor interesse hos regioner og kommuner for at ansætte sexologerne i det offentlige sundhedsvæsen. Både på sygehuse og på sundhedsklinikker.

– Specielt når det gælder jordemoderfaget, vil det være oplagt at nedsætte sig i en specialpraksis og tilbyde både jordemoderydelser og sexologisk rådgivning og behandling, siger Charlotte Overgaard.

– Man kunne også forestille sig, at en jordemoder på et gynækologisk/ obstetrisk ambulatorium kunne rådgive om sexologiske problemer efter fødslen. Op mod en fjerdedel af alle par går fra hinanden inden for to år, efter de har fået deres første barn. Vi skal tale åbent om sex og om den nærhed, som samlivet er med til at fremme. Et velfungerende sexliv kan være medvirkende til at bevare intimiteten i parforholdet og dermed måske til at parrene bliver sammen.

Varetagelsen af borgernes seksuelle sundhed blev i forbindelse med strukturreformen fra januar 2007 lagt ud til kommunerne, og er i dag en del af kommunernes sundhedsfremmende indsats.

Masteruddannelsen i Sexologi har til formål at kvalificere fagprofessionelle til på et videnskabeligt og flerfagligt grundlag at diskutere sexologiske problemstillinger samt til at varetage højt specialiserede funktioner inden for det sexologiske område. Uddannelsen er udviklet i tæt dialog med kommende aftagere af dimittender og har et dobbelt fokus på:

A. Patient-/klient-/borgernært arbejde med sexologisk rådgivning og evt. udredning og behandling.

B. Folkeoplysning, sundhedsfremme og forebyggelse inden for det sexologiske område.

Kilde: Aalborg Universitet

Masteruddannelsen i Sexologi vil bl.a. omfatte følgende:

  • Almen sexologi
  • Seksualitet, kultur og samfund
  • Videnskabsteori og forskningsmetodologi
  • Seksuelle dysfunktioner og behandlingmuligheder
  • Flerfaglig analyse af grundlæggende sexologisk problemstillinger
  • Seksualitetens grænser
  • Kommunikation og sexologisk intervention
  • Afsluttende masterprojekt: Flervidenskabelig analyse og syntese af sexologisk problemstilling.

Masteruddannelser er kompetencegivende efter- og videreuddannelsesforløb, som henvender sig til erhvervsaktive voksne, der har en forudgående lang eller mellemlang, videregående uddannelse samt min. to års relevant erhvervserfaring.

En masteruddannelse giver ny viden og nye kompetencer på kandidatniveau. Deltagere, der ikke har en akademisk grad i forvejen, kan via en masteruddannelse derfor opnå et formelt kompetenceløft. Deltagere, der allerede har en kandidatuddannelse, kan bruge deltagelse i en masteruddannelse som opdatering og efteruddannelse.

Yderligere information om den ny masteruddannelse i Sexologi kan fås ved henvendelse til: Susanne Jørgensen, Masterakademiet, Aalborg Universitet, tlf. 9940 9408, mail: sj@aub.aau.dk