Jordemødre med overblik

I Region Sjælland har man etableret en ny stillingstype, som dels skal koordinere ressourcerne og dels bidrage til den faglige udvikling og undervisning.

Med udgangspunkt i finanslovsmidlerne har Sjællands Universitetshospital i Roskilde og Næstved Sygehus ansat et antal jordemødre i en ny stillingskategori med to forskellige navne. På Næstved, hvor stillingen hedder klinisk jordemodersupervisor, er der ansat seks, og på Roskilde, hvor den hedder klinisk jordemoderspecialist, er der ansat syv.

Region Sjælland har ikke tidligere haft en sådan koordinerende funktion. Man regner med, at indførelsen blandt vil øge muligheden for at nå kvalitetsmålene hurtigere:

– Vi kan se, at de steder, hvor de har et koordinerende lag af jordemødre, der kommer de hurtigere i mål med for eksempel Sikre Fødsler og andre kvalitetsmål. De nye kliniske jordemodersupervisere får kvalitetsmålene som arbejdsopgave samtidigt med, at de arbejder realtime med de enkelte forløb, siger chefjordemoder Ellen Tobiassen, Næstved Sygehus.

– Stillingerne minder om Region Hovedstadens afdelingsjordemødre, men de skal fx også undersøge ny evidens og implementere den, fortæller Ingelise Andersen, chefjordemoder på Sjællands Universitetshospital.

Superviserne skal være dem, der svæver over vandene og holder styr på, at ressourcerne bruges rigtigt mellem afdelingerne.

– De skal sikre, at det er de rigtige fødende, der har konstant tilstedeværelse af en jordemoder. Netop denne funktion, tror jeg, at jordemødrene kommer til at blive specielt glade for. For når man står inde på en stue, så er det ikke muligt at bevare det fulde overblik over hele afdelingen, forklarer Ellen Tobiassen.

I de tilfælde, hvor det ikke er en obstetriker, der er i bagvagt, kan superviseren gå ind og være bindeled mellem læge og jordemoder.

Der ud over skal de nyansatte stå for undervisning af kollegerne og for simulations- og færdighedstræning. De skal også være tovholdere på forskellige projekter.

På Næstved vil de endvidere komme til at deltage ved lægekonferencen sammen med jordemoderlederne. Her kan de bidrage med det daglige kendskab til de enkelte forløb.

Begge hospitaler har i stillingsopslaget lagt vægt på, at ansøgerne skulle have erfaring fra specialafdelinger. Der er ikke søgt efter jordemødre med specielle efter- og videreuddannelser. Man har gået efter at sammensætte gruppen, så den favner bredt og kan varetage de forskellige opgaver. Samtidigt har det været vigtigt, at de nyansatte kan gå ind i opgaven med faglig ledelse og supervision.

På begge hospitaler har der været et pænt antal ansøgerne til stillingerne.

I Roskilde har man valgt, at jordemoderspecialisterne skal gå i 12-timers vagter, mens man på Næstved har valgt døgnvagter med tilstedeværelse om dagen og vagt fra vagtværelse om natten.