Jordemødre får coachuddannelse

Jordemødrene i Sønderjyllands Amt starter i foråret på en halvanden år lang coachuddannelse. Fremover skal der lægges mere vægt på den psykiske omsorg, målrettet den enkelte gravide.

De sønderjyske jordemødre skal blive bedre til at sætte kvinden og hendes partner i centrum og til at kommunikere med dem. Det får de mulighed for at øve sig på i en halvanden år lang uddannelse, som alle amtets jordemødre skal gennemgå.

Ønsket om at blive bedre rustet til at kommunikere med de gravide og fødende har længe stået øverst på jordemødrenes liste over kursusaktiviteter. Nu går ønsket i opfyldelse, når de fra starten af maj, gennem teori og praktiske øvelser, skal lære at coache kvinden og hendes partner gennem en af tilværelsens helt store præstationer: At blive gode og glade forældre.

Else Iseling er leder af det forebyggende arbejde i Sønderjyllands Amt og har været med til at forme den ny uddannelse. Hun mener, at den øgede brug af doulaer og fødselscoaches tydeliggør behovet for, at jordemødre bliver bedre til at kommunikere.

– Når der er et marked for støttepersoner, så er det et signal til jordemødrene om, at forandring er påkrævet. De gravide er ikke på samme måde som før bange for, at noget går galt under graviditeten eller fødslen og kan i stedet bruge deres energi på at forme deres egen fødselsfortælling, siger Else Iseling.

Men det betyder ikke, at jordemødrene ikke længere skal koncentrere sig om at forebygge sygdom og opspore risici. Forandringerne i det sønderjyske handler om at prioritere den sundhedsfremmende indsats.

– Forældrene stilles over for mange valg, når kvinden bliver gravid, og vi skal hjælpe kvinderne med at træffe deres egne beslutninger og dermed hjælpe dem til at vokse med opgaven. Det mener vi, at spørgeteknikkerne fra en coachuddannelse kan hjælpe os med. Hvor jordemoderen nu primært informerer om de valgmuligheder, der findes, så vil hun med den ny spørgeteknik i stedet finde ud af, hvad lige denne kvinde har brug for at vide. Det skal ikke være jordemoderens behov for at komme af med en række informationer, der er i centrum, siger Else Iseling.

Jordemødrene er fagligt rustet
Jordemødrene skal også lære at gemme deres personlige holdninger og meninger til efter fyraften, mener jordemoderlederen. Der, hvor jordemoderens arbejde lykkes, er, når kvinden eller parret selv bliver klar over, hvad de inderst inde gerne vil.

– Hvis det er jordemoderens opfattelse af situationen, der går igennem, så er der stor risiko for, at det ikke sker på parrets præmisser, siger Else Iseling.

Else Iseling er ikke bange for, at jordemødrene bevæger sig ud i ukendt land, eller at de ikke er fagligt rustet til også at varetage den psykiske omsorg. Jordemødrene er uddannet til at støtte kvinden både fysisk og psykisk og med den ny coachteknik kan jordemødre i endnu højere grad efterkomme brugernes ønske om individualitet og selvbestemmelse. De kommende forældre vil have mere end informationsmøder og generelle oplysninger om de mange valg, de stilles over for fra det øjeblik, familieforøgelsen er en realitet, mener Else Iseling.

Aflæringens svære kunst
Psykolog Birgitte Jepsen fra firmaet Axept skal stå for undervisningen af jordemødrene i Sønderjyllands Amt. Hun tegner et billede af den generation, som i dag fylder jordemoderkonsultationerne og fødestuerne: Unge mennesker, der ikke er gode til at tage ansvar og til at træffe beslutninger uden at vende dem med andre og med mange ambitioner og forventninger om gode oplevelser.

– Men der er ikke færdige løsninger ved en fødsel, og der er en masse beslutninger, de kommende forældre selv må træffe. Derfor er der brug for jordemødre, der er dygtige til at kommunikere og til at komme omkring den psykiske dimension. Med en coachende tilgang kan jordemoderen være med til at sætte refleksioner i gang, siger Birgitte Jepsen. En af forudsætningerne for at lære coachingens kunst og blive bedre til at kommunikere er, at jordemoderen anerkender den person, hun sidder over for.

– Når jordemoderen anerkender og møder kvinden der, hvor hun er, uanset om det drejer sig om en gravid pige på 16 eller en udenlandsk kvinde, så etablerer hun den tillid og kontakt, der er et afgørende og væsentligt element i coachingen, udtaler psykolog Birgitte Jepsen.

Jordemødrene må være indstillede på at give slip på nogle af deres rutiner og vaner, når de går i gang med uddannelsen til coach.

– De kommer for eksempel til at erstatte nogle gængse standardspørgsmål, de bruger i samtaler med de gravide med nye coachende spørgeteknikker. Men vi starter uddannelsen med at lære nyt, for derefter at kunne aflære, siger Birgitte Jepsen.Hvis jeg står over for en person, der siger, at tingene er uoverskuelige for hende, så spørger jeg ikke, hvad det er, der er uoverskueligt, men udfordrer hende til at få øje på muligheder ved f.eks. at spørge om, hvordan det evt. kunne komme til at se mere overskueligt ud, eller hvad der i situationen kunne komme til at se mindre uoverskueligt ud, siger Birgitte Jepsen, der skal stå for coachuddannelsen af jordemødre i Sønderjyllands Amt.


Jordemoder Else Iseling mener, at de kommende forældre stiller krav om, at jordemødrene også tager sig af den psykiske dimension ved graviditet og fødsel. Hun er ved at være færdig med den coachuddannelse, som resten af jordemødrene nu tilbydes.

FAKTA:
Uddannelsen til coach Jordemødrene i Sønderjyllands Amt tilbydes fra maj en coachuddannelse over halvandet år Uddannelsen er en internationalt anerkendt uddannelse Udannelsen består af både teoretiske oplæg og praktiske øvelser Uddannelsen starter med et modul på to dage og følges op med flere moduler af ca. 3 dages varighed De praktiske øvelser kommer til at foregå blandt kursusdeltagerne og mellem jordemoderen og den gravide For at opnå certificering skal kursusdeltageren have dokumentation fra 24 gravide, som hun har coachet Kursusdeltageren bliver certificeret professionel coach