Jordemødre advarer

Udmelding om yderligere besparelser og en trivselsrapport med lutter røde tal blev dråben, der fik jordemødre i Region Hovedstaden til at advare om truet patientsikkerhed og nedslidning.

Ægte dovenskab er at gøre tingene rigtigt i første omgang, siger et ordsprog.

Da kredsformanden for Region Hovedstaden, Birgit Plough Jensen, i starten af juni skrev til regionens politikere og direktion, var formuleringen ikke som ordsprogets, men meningen den samme: "Vi mener endvidere, at investering i graviditet, fødsel og barsel er profylakse, der kan ses på langt sigt at have gunstig virkning på familiernes senere træk på sundhedsydelser… Ved den rette, tilstrækkelige og professionelle jordemoderindsats forebygges psykiske eftervirkninger, somatiske eftervirkninger, som ellers her og nu vil koste regionen mere", skriver kredsformanden.

Anledningen til, at kredsformanden henvendte sig til politikerne, var en udmelding om, at der i regionen skulle spares 700 millioner kroner. Beløbet blev senere reguleret ned til 300 millioner kroner.

Men selvom beløbet blev mindre end først udmeldt, så vil besparelser på 300 millioner kroner på regionernes hospitaler også ramme hårdt på fødeafdelingerne. Og flere besparelser kan simpelthen ikke lade sig gøre, hvis man vil opretholde tilbud og standard, advarede både ledelse og jordemødre på Rigshospitalets fødeafdeling. Hvis vi skal spare yderligere, så må noget skæres helt væk. Og det kunne være fødselsforberedelsen, sagde chefjordemoder Mette Simonsen til TV2 Lorry. Chefjordemoderen advarede imidlertid også mod denne løsning, der ville gøre, at kvinderne kom mindre forberedt til fødslen med de konsekvenser det har i form af længere tid under indlæggelse og større behov for epiduralblokade mv.

Artikler i Politiken i starten af juni med fokus på forholdene på fødegangene på både Rigshospitalet og på Hvidovre Hospital satte ord på den frustration, som jordemødrenehar. Frustration over ikke at kunne gøre arbejdet ordentligt og over et arbejdsliv, der slider mere end godt er både fysisk og psykisk. En trivselsrapport, der blev offentliggjort i foråret, viser med al tydelighed, at jordemødrene kæmper for at få tiden til at slå til og at de langt fra synes, at det, de har mulighed for at gøre for de gravide, fødende og familierne, lever op til god faglig standard.