Jordemødre åbner fødeklinik

I starten af april åbner fødeklinikken Maia. Bag klinikken står jordemødrene Dorthe Madsen, Ditte Marså og Marta Orbis. Klinikken har til huse i en stor lejlighed på Østerbro i København, og kan lægge lokaler til op til 100 fødsler årligt. Et nyoprettet andelsselskab danner den formelle og økonomiske ramme om klinikken og driften af den. Klinikken skal ifølge de tre jordemødre være et sted, der ”er helliget fødslen og hævet over hverdagslivet”. Større arbejdsglæde er en væsentlig begrundelse for, at de tre jordemødre har droppet deres faste arbejde til fordel for et arbejde som selvstændig.

– Vi vil lave et sted, hvor vi kan mærke, at det er dejligt at være jordemoder og dejligt at føde børn. Et sted, der kan inspirere og give nye ideer, siger jordemødrene bag klinikken.
En samlet pakke, der indeholder konsultationer, fødselshjælp og kontakt med familien i ugen efter fødslen koster 18.000 kr. Akupunktur indgår i pakken efter behov. Fødslen kan foregå i klinikken, men jordemødrene tager også gerne ud til hjemmefødsler.
Klinikken er et lavteknologisk alternativ til en hjemmefødsel med samme visitation, som hvis fødslen fandt sted hjemme i dobbeltsengen.

Hvad kan I tilbyde på klinikken, som man ikke kan få ved en hjemmefødsel eller ved en af de kendt jordemoder ordninger, der dukker op på flere fødesteder?

– Hos os får kvinderne tre jordemødre, de kender, og som arbejder efter fælles og beskrevet værdisæt. Klinikken indretter vi, så den befordrer de stemninger og følelser, som den enkelte har. Vi tilbyder et fødested, som kan opleves som en rejse, en oplevelse at komme til, siger de tre jordemødre.

Foreløbig er der malerpletter på arbejdstøjet. De tre kliniklejere står selv for en del af istandsættelsen af den ny klinik. Når de ikke svinger malerpenslerne, er der nok at tage fat på omkring det administrative. Det mærkes tydeligt, at hverken myndigheder, Jordemoderforeningen eller det omgivende sygehusvæsen har erfaringer med private initiativer af denne karakter. For eksempel var der usikkerhed om hvordan fødslerne skal registreres. Sundhedsstyrelsen har nu besluttet, at det skal foregå på hjemmefødselspapirer. Til jordemødrenes forundring er de ikke stillet over for krav om indretningen af klinikken, men de lover, at det alligevel er sket med øje for god hygiejne.
Vagtskemaet er lagt til rette: Jordemødrene skal arbejde i to dage, som primær jordemoder (førstekald til fødsler), derefter to dage som sekundær jordemoder (kaldes til selve fødslen som assisterende jordemoder) og to dage fri. Konsultationerne varetages inden for de dage, hvor jordemødrene har vagt — primært på vagter som sekundær jordemoder.