Jordemoderuddannelsens fremtid

Jordemoderforeningen arbejder på en ny uddannelsespolitik, og du kan få indflydelse på, hvordan den skal lyde.

På Jordemoderforeningens kongres i 2020 blev der vedtaget en strategi, der blandt andet havde fokus på at styrke jordemoderuddannelsen. Hvordan og med hvilke argumenter er vigtigt at blive skarpere på – og derfor inviterer vi nu en bred skare af interessenter inden for området til at give deres bud på, hvordan fremtidens uddannelse kan se ud. Det vil ske på en workshop til september (se boks).

Sideløbende med Jordemoderforeningens strategiske ønske om at styrke jordemoderuddannelsen, sker der i øjeblikket store forandringer i uddannelsespolitikken på nationalt plan. Det medfører blandt andet, at der oprettes flere studiepladser – og uddannelsessteder.

De nationale ændringer sker sideløbende med foreningens arbejde med uddannelsespolitikken, og vil formentlig sætte et præg på de visioner og argumenter, der kommer frem på workshoppen. I sig selv ændrer de strukturelle forandringer dog ikke på, hvordan jordemoderuddannelsen fx er sammensat og finansieret – eller på det EU-direktiv, uddannelsen er underlagt.

En forlængelse, en overbygning – eller noget tredje 

Det er selve tanken med workshoppen, at den er åben for nye idéer. Jordemoderforeningen har længe haft et strategisk ønske om at styrke jordemoderuddannelsen ved at forlænge den blandt andet på grund af stoftætheden i den teoretiske del af uddannelsen. Det har også været oppe til diskussion at ændre strukturen på uddannelsen til et grundforløb med mulighed for at specialisere sig bagefter.  

En af overvejelserne bag en forandring af uddannelsen er selvfølgelig, hvad der efterfølgende vil være opbakning til at gennemføre politisk – og ikke mindst, hvordan fremtidens arbejdsmarked for jordemødre ser ud med måske snart fem uddannelsessteder. Skal Jordemoderforeningen også arbejde for et udvidet virksomhedsområde – skal jordemødre fx have mulighed for at videreuddanne sig til sundhedsplejersker?  

De spørgsmål og mange flere ønsker Jordemoderforeningen at modtage medlemmernes inputs til på en workshop til efteråret. Workshoppen vil byde på oplæg fra blandt andet uddannelsesledere, en chefjordemoder, studerende og embedsmænd fra Uddannelses- og Forskningsministeriet samt faciliterede diskussioner i blandede grupper på baggrund af dagens oplæg. Vi vil have fokus på både udfordringer, styrker og idéer om, hvordan vi kan udvikle vores uddannelsespolitik til gavn for både nutidens og fremtidens jordemødre.