Jordemoderuddannelsen på top ti

9,2 = adgangstegn til jordemoderuddannelsen

Den adgangsgivende kvotient for at komme ind på jordemoderuddannelsen er blandt de ti højeste i gruppen af videregående uddannelser under den koordinerede tilmelding.

Antallet af ansøgere med jordemoderuddannelsen som førsteprioritet er fra 2007 til 2008 faldet med 18 procent. Dermed følger jordemoderuddannelsen mønstret for de øvrige sundhedsfaglige uddannelser og andre mellemlange og lange videregående uddannelser.

På trods af færre ansøgere ligger den adgangsgivende eksamenskvotient for at komme ind på jordemoderuddannelsen fortsat på 9,2 (ny karakterskala). I år er det jordemoderuddannelsen Aalborg, der fører på karaktergennemsnit. For uddannelsen i København var dette års underligger på 9,0 og ved uddannelsen i Esbjerg var den på 8,2.

Antallet af pladser på jordemoderuddannelsen er i år øget med 15 procent som følge af Trepartsaftalen indgået mellem regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening og hovedorganisationerne. Det betyder, at der i alt er optaget 186 studerende til start på jordemoderuddannelser i efteråret 2008 og foråret 2009. amk