Jordemoderuddannelsen er et godt afsæt

En jordemoderuddannelse, et kursus i gynækologisk ultralyd, bedsideoplæring og selvstudier har kvalificeret Kamilla Lykke Hansen til at arbejde selvstændigt med gynækologiske patienter.

Da Kamilla Lykke Hansen blev færdig som jordemoder i 2012, var hun ikke i tvivl om, at gynækologien kunne blive et fremtidigt arbejdsområde for hende. Interessen blev grundlagt allerede under studiet, hvor hun i et studenterjob som assistent i en privat speciallægepraksis fik indsigt i feltet. Det blev til alt fra at tjekke notater i journaler, før de blev sat på plads, til at assistere gynækolog Birgitte Arentoft, når der skulle lægges spiral eller laves gynækologisk undersøgelse.

-Jeg var også med, når der blev scannet og var med til at vurdere billederne, og efterhånden blev jeg fortrolig med scanningen og de procedurer, der for eksempel er før, man lægger en spiral op, hvor man blandt andet måler dybden af uterus og vurderer, hvordan uterus ligger flekteret. Jeg har været med og set procedurerne mange gange og på et tidspunkt, så byttede vi roller, og jeg scannede og lagde spiralen op, mens Birgit så til, fortæller Kamilla Lykke Hansen, der allerede som studerende lagde sine første spiraler.

Kamilla Lykke Hansen er i dag ansat på klinikken, hvor hun en til to dage om ugen selvstændigt varetager gynækologiske patienter, rådgivning om prævention osv.

Speciallæge Birgit Arentoft er ikke i tvivl om, at det er en fordel at have jordemødre ansat i gynækologisk praksis og opfordrer jævnligt sine kolleger til at ansætte jordemødre.

– I lægepraksis bruger man ofte sygeplejersker, men i gynækologisk praksis er jordemødre mere relevante, fordi de kan alt det med underlivet, og ved meget om fødsler. Vi har mange patienter, der er tidligt i graviditeten og kvinder, der har problemer efter fødslen og kvinder med gynækologiske forhold og problemer, hvor en jordemoder matcher opgaverne. For mig er det super med en dygtig jordemoder, siger Birgit Arentoft.

Kamilla Lykke Hansen tilbragte en af de kliniske perioder på jordemoderstudiet i en Ungdomsmodtagelse i Sverige. Efterfølgende skrev hun opgave om praktikopholdet, hvor hun blandt andet beskæftigede sig med rådgivning om prævention.

– Jeg læste op på antikonception både i forbindelse med opgaven, men også senere, hvor jeg blandt andet har brugt DSOG’s gynækologiske anbefalinger til at blive klogere både på antikonception og på abort, fortæller Kamilla Lykke Hansen.

Kamilla Lykke Hansen har desuden gennemgået et klinisk kursus i ultralydscanning på Herlev Hospital samt et praksiskursus målrettet ansatte i lægeklinikker.

– Jeg mener, at jordemoderuddannelsen er et godt udgangspunkt med god bredde. Den er begrænset på det gynækologiske område og på uddannelse i antikonception, men på baggrund af den viden, vi har om anatomi, om kvindekroppen osv. fra grunduddannelsen, så er det overskueligt at tilegne sig de kompetencer, der skal til for at arbejde selvstændigt i en klinik, siger Kamilla Lykke Hansen.

De kommunikative færdigheder er til gengæld helt på plads lige fra starten, mener den 28-årige jordemoder.

– Som jordemoder er man opdraget til at se den enkelte kvinde og til at give omsorg og udvise empati. Jeg arbejder meget med mundtligt at gøre kvinderne trygge og mindre nervøse. Forklarer alt, hvad der skal ske, og fortæller altid, hvornår jeg gør hvad, hvorfor jeg gør det, hvad jeg tænker og hvornår noget gør ondt, og hvornår de igen kan slappe af, siger Kamilla Lykke Hansen.

JORDEMODER I GYNÆKOLOGISK PRAKSIS Kamilla Lykke Hansens interesse for at arbejde med gynækologi og antikonception blev grundlagt i hendes tid som jordemoderstuderende, hvor hun havde studenterjob som assistent hos privatpraktiserende gynækolog Birgit Arentoft, der har klinik i Herlev ved København. I dag arbejder Kamilla en til to dage om ugen i klinikken, hvor hun blandt andet tager smear, lægger spiraler, rådgiver om prævention og informerer om og laver efterkontroller ved medicinsk abort.