Jordemoderuddannelse tre på vej

Med oprettelse af en uddannelse i Esbjerg øges antallet af jordemoderstuderende med 50 årligt. Den ny uddannelse udbydes af CVU-Vest, der bidrager med undervisere til jordemoderuddannelsen, ligesom der trækkes på eksterne undervisere. I de kommende år vil der blive ansat flere jordemødre i undervisningsstillinger.

Først var der et, så var der to, og om ganske kort tid er der tre steder i landet, hvor man kan læse til jordemoder. femte september åbner dørene ved CVU-Vest for det første hold jordemoderstuderende, og yderligere 25 studerende følger efter til februar. i 2009 er uddannelseskapaciteten fuldt udbygget med 350 studerende, og dermed bliver jordemoderuddannelsen i esbjerg lige så stor som uddannelserne i københavn og Aalborg.

Den ny uddannelse løbes i gang af to jordemødre: Pia feldborg, der er studievejleder og underviser og Helle juel johansen, der foreløbig er projektansat til at starte uddannelsen indtil hun 1. august bliver ansat som studieleder. de er foreløbig de eneste jordemødre, der er fast tilknyttede uddannelsen, men der er også bud efter en jordemoder til en adjunktstilling på halv tid til ansættelse første september. Når uddannelsen er fuldt udbygget i 2009, er det forventningen, at der er lige så mange jordemødre ansat i undervisende stillinger i esbjerg som på de to eksisterende skoler.

<//span>”Født” ind i en CVU
Alle tre jordemoderuddannelser indgår i et CVU, men uddannelsen i esbjerg er som den første ”født” ind i samarbejdet med en række andre uddannelser, som også leverer undervisere til fag som pædagogik, psykologi, kommunikation, videnskabsteori, forskningsmetodologi, anatomi m.m. jordemoderuddannelsen i esbjerg har ikke en fast obstetriker tilknyttet, men skal trække på eksterne undervisere i obstetrik, gynækologi og pædiatri.

– Det er en stor udfordring og det stiller store krav ikke at have en obstetriker fast tilknyttet, der kan være med til at tage ansvaret for den del af uddannelsen. Så en af de store opgaver bliver at få etableret kontakt med læger, der vil undervise i disse fag, men vi regner med, at motorvejen til esbjerg betyder, at læger fra vores eksterne uddannelsessteder vil køre hertil, siger Helle juel johansen.

Samarbejde med de to andre skoler
Det har været en udfordring at starte helt fra bunden i opbygningen af en ny jordemoderuddannelse, erkender studielederen. men der har været hjælp at hente:

– De to eksisterende jordemoderuddannelser har været os en uvurderlig hjælp i opbygningsfasen, og det gode samarbejde tror og håber vi, fortsætter. Vi overtager den eksisterende studieordning, hvilket er en stor fordel også for de kliniske uddannelsessteder, der overgår til vores studerende, siger Helle juel johansen. med en fælles uddannelsesordning skal det kliniske uddannelsessted kun forholde sig til een studieordning i overgangsperioden, hvor esbjerg og henholdsvis københavn eller Aalborg deler uddannelsessted.

Man kan læse mere om uddannelsen på hjemmesiden www.jordemoderuddannelsen.dk eller på www.cvu/vest.dk. Gode ideer og forslag modtages meget gerne på www.jordemoderuddannelsen.dk

Pia feldborg og Helle Juel Johansen er foreløbig de eneste fastansatte jordemødre ved jordemoderuddannelsen i esbjerg. men de kan se frem til at få flere kolleger, når der i den kommende tid bliver ansat flere undervisere.

Pia feldborg er ansat som studievejleder og skal desuden undervise det første hold, der starter i september. Helle juel johansen er foreløbig projektansat, men bliver pr. 1. august ansat som studieleder.

Pia Feldborg har arbejdet 10 år som centerjordemoder i ribe Amt, hvor hun deltog i uddannelsen af blandt andre jordemoderelever. i knap ti år har Pia været ansat på sygeplejeuddannelsen ved ribe Amts Sygeplejeskole, nu Sygeplejerskeuddannelsen ved CVU-Vest, hvor hun har fungeret som studievejleder, deltaget i optag af studerende og undervist i obstetrik, embryologi, anatomi og fysiologi.

Helle Juel Johansen har arbejdet som centerjordemoder i Esbjerg i 15 år, hvor hun også har været klinisk instruktionsjordemoder. Siden 1999 har Helle juel johansen været ansat på pædagoguddannelsen, de sidste år som seminarielektor i sundhedsfag og som studieleder på den pædagogiske grunduddannelse. Hun afslutter den sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelse på Syddansk Universitet i odense inden hun starter som studieleder på den ny uddannelse.