Sommer på fødegangen: Jordemoderstuderende er hyret ind som sosuer i sommerferien

Chefjordemoder Anette Frederiksen og tillidsrepræsentant Lene Møller

Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus begyndte de at forberede sig på sommerferien i marts måned. De havde som altid stillingsopslag oppe, men imod sædvane fik de ikke ret mange. De ville gerne have otte ansat, men endte med at få to.

– Ret hurtigt forstod vi, at vi var nødt til at gøre noget mere, siger chefjordemoder Anette Frederiksen.

Øjebliksbilleder fra fødeafdelinger, hvor tillidsrepræsentanter og ledere fortæller om udfordringer og løsninger på det evige problem: Afvikling af ferie.

Læs alle artikler om “Sommer på fødegangen” her

De to tillidsrepræsentanter fra henholdsvis Svendborg og Odense, afdelingsjordemødrene og Anette Frederiksen mødtes for at lægge både en plan B og en plan C. De diskuterede, hvordan de kunne få lagt et realitisk sommervagtskema uden de jordemødre, de ikke kunne få ansat.

For at strække beredskabet ansatte de jordemoderstuderende hen over sommeren til at aflaste jordemødrene. Lige nu er der en jordemoderstuderende, der er ekstra dagvagt fra 10-18, og tre er nattevagter på skift.

– Vi indkapslede sammen med tillidsrepræsentanterne de opgaver, de jordemoderstuderende skulle stå for. De skulle jo ikke agere som uddannede jordemødre, men aflaste jordemødrene, siger Anette Frederiksen.

De studerende arbejder med opgaver rundt om fødslen, hjælper en kvinde ud at tisse, fylder op på stuerne, reder senge og så videre, så jordemødrene har kunnet koncentrere sig om kerneopgaven.

– De jordemoderstuderende, jeg har talt med, har været glade for ordningen. Det har givet dem en glidende overgang mellem at være studerende og færdiguddannet jordemoder. Vagterne i sommeren har givet dem en erfaring, de har opfattet som værende positiv, siger Lene Møller, der er tillidsrepræsentant på OUH.

Men selv med de ekstra jordemoderstuderende hang vagtskemaet ikke sammen. Fødegangen fik forhandlet en FEA- aftale på plads, der gælder både udækkede vagter og akut opstået travlhed.

– Selvom alle udækkede vagter har været udbudt som FEA, har det været meget stramt. Vi har langt fra kunnet dække dem alle, siger Lene Møller.

Som en del af FEA-forhandlingerne blev det aftalt med den lægefaglige direktør, at man skulle starte en proces for at forbedre rekruttering og fastholdelse af jordemødrene. Manglende hænder er et problem, der strækker sig ud over året, og som der må gøres noget langsigtet ved. Lokalløn, aftaler om videreuddannelse og bedre normering er nogle af de kernepunkter, der bliver diskuteret og forhandlet om.

– Allerede her til eftermiddag har vi et møde om, hvordan man er en attraktiv arbejdsplads. Vores situation bliver taget alvorligt både i egen organisation, i direktionen og i regionen, siger chefjordemoder Anette Frederiksen.

Lene Møller er enig med sin leder, men hun synes, at hun længe har forsøgt at få lydhørhed hos direktionen. Allerede for to år siden havde hun fx direktøren med på vagt for at vise ham problemerne, og hun er derfor ærgelig over, at der ikke er blevet handlet mere rettidigt.