Jordemoderstuderende bygger huse

Sundhedsfaglige og tekniske uddannelser er gået sammen i et uddannelses-arrangement på UCN i Aalborg, hvor innovation og entreprenørskab er i fokus.

Et stort sundhedshus skal bygges. Der er arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører på sagen – og jordemødre. De skal være med til at indrette de rum, som gravide og nybagte familier kommer i, når de besøger huset. Jordemødrene er inddraget som brugere af huset, og arbejder side om side med byggefagenes folk for at indrette det bedste og mest funktionelle hus, hvor både patienter og medarbejdere trives. Et hus, der er indbydende og smukt, men hvor funktionaliteten ikke kompromitteres af æstetiske hensyn.

Huset skal ikke opføres i virkeligheden, men bliver planlagt, tegnet og beskrevet i en tværprofessionel studie-workshop på University College Nordjylland, UCN, der blandt andet er uddannelsessted for en række sundhedsuddannelser og tekniske uddannelser, herunder jordemødre og bygningskonstruktører. Casen, som de studerende arbejder med, er dog virkelig nok, idet lægehuset i Pandrup, der er under opførelse, er udgangspunktet. 500 studerende var involveret i workshoppen. De deltager i De Digitale Dage, der er et årligt tilbagevendende uddannelsesarrangement i samarbejde mellem UCN Teknologi, Aalborg Universitet, Tech College Aalborg og Smartcity.dk.

I år havde konstruktøruddannelsen inviteret studerende fra de sundhedsfaglige uddannelser til at deltage i en digital byggeproces fra design til udførelse, hvor planlægningen af et sundhedshus var omdrejningspunktet. Studerende fra jordemoderuddannelsen takkede ja til at deltage.

Forskellige hensyn
Det er et tilvalg at deltage i De Digitale Dage, der er et læringsmæssigt eksperiment oven i de obligatoriske studieaktiviteter. Diana Rauff Nielsen er jordemoderstuderende på ottende modul. Hun har ikke fortrudt, at hun meldte sig, selvom hun brugte tre dage på projektet midt i eksamenslæsningen. Det tværfaglige studieprojekt gav først og fremmest Diana et indblik i, hvorfor ting ikke altid kan blive lige, som man gerne vil have dem.
– Vi mener, at når vi er brugere og skal gøre det bedst muligt for kvinderne og patienterne, så er det vores ønsker, der er de vigtigste, siger Diana og giver et eksempel.
– Vi ville gerne have, at der var toilet til hvert af de fire undersøgelsesrum, der var planlagt. Men det ville rent teknisk give nogle store udfordringer, så det måtte vi tænke om, fortæller Diana.

Hvorvidt æstetiske hensyn skulle prioriteres højere end hensyn til funktionalitet, var også oppe at vende.
– De ingeniør- og arkitektstuderende er vant til at bygge, så det ser godt ud, og det risikerer at gå ud over funktionaliteten – som da de ville placere høje vinduer med indkig i konsultationsrummene i stueplan. Der sagde vi, at det var vigtigt at respektere en intimsfare og foreslog vinduer med etvejskig, fortaller Diana.

Lars Kvolsgaard Sørensen læser til bygningskonstruktør på UCN og var projektleder på sundhedshuset. Han kender godt til diskussionerne om æstetik versus funktionalitet.
– De jordemoderstuderende er med som brugere. De kan fortælle os om, hvordan vi kan bygge og indrette, så det bliver mere behageligt for patienterne. Det, vi laver, skal ikke kun være et arkitektonisk mesterværk, men også funktionelt, siger Lars Kvolsgaard Sørensen, der også bemærkede en udvikling i den måde, de studerende kommunikerede på.
– Der blev til en start talt meget fagsprog, men det ændrede sig, så vi bedre kunne forstå hinanden. Selv arkitekter og ingeniører taler forskellige sprog, siger Lars Kvolsgaard Sørensen.

En case i virkeligheden
De Digitale Dage er et af flere initiativer på UCN, der imødekommer målsætningen om styrkelse af tværfagligt samarbejde mellem professionshøjskolens uddannelser. Karin Jangaard er adjunkt på UCN og tovholder pa jordemoderuddannelsens deltagelse i De Digitale Dage.
– Vi er ikke vant til at arbejde tværprofessionelt pa den her måde, hvor vi også lægger udviklingen af innovation og entreprenørskab ind i uddannelsen, siger Karin Jangaard. Det betyder ikke, at vi skal smide monofagligheden væk, men at vi skal lægge faglighederne sammen til noget bedre. Monofaglig viden kan bruges af andre og kan være med til at skabe kvalitetsudvikling, siger Karin Jangaard.

Udvikling af de studerendes innovative evner kan på længere sigt bruges i indretningen af fremtidens fødemiljøer, mener hun.
– Med det her projekt kan de studerende lære at tænke i, at sundhedsprofessionelle med indretning af de sygehusbyggerier, der er på vej, kan gøre en forskel. Hvordan kan vi for eksempel indrette vores fødestuer, så de understøtter den spontane fødsels neurofysiologi? Kan vi for eksempel gennem indretning og design være med til at reducere behovet for vestimulation? Der er forsket i disse spørgsmål for eksempel i Australien, og i Danmark er Helende Arkitektur et selvstændigt forskningsfelt, blandt andet i forbindelse med opførelsen af de nye supersygehuse. Det kræver en kulturel ændring og dermed også en ændring af den måde, vi indretter fødemiljøet på, siger Karin Jangaard, der er i gang med planlægningen af et to-ugers valgfag i forlængelse af projekt sundhedshus pa De Digitale Dage. Indholdet i valgfaget bliver til i samarbejde med bygningskonstruktøruddannelsen på UCN og Regionshospitalet i Herning, der arbejder med planlægningen af det nye supersygehus i Godstup. Valgfaget, der kommer til at forløbe som en tvarfaglig workshop med studerende fra sundhedsuddannelserne og bygningskonstruktøruddannelsen, skal komme med forslag til indretning af familie- og obstetriske afsnit pa det kommende Gødstrup Sygehus.
– Samarbejdet med Regionshospitalet i Herning går ud på, at planlægningen af føde- og familieafdelingen i det nye sygehus bliver case i valgfaget. En jordemoder fra Herning, der er med i planlægningen, kommer op til os og fortæller om deres arbejde, der bliver studiebesøg på en fødeafdeling, interview med brugere og meget mere, og i sidste ende håber vi på, at der vil blive udviklet forslag og resultater, som Herning kan blive inspireret af, siger Karin Jangaard.

Valgfaget afsluttes i bedste arkitektstil med en projektkonkurrence, hvor de studerende fremlagger deres projektforslag.

Læs mere om De Digitale Dage på www.ucn.dk De Digitale Dage