Jordemoderminder gennem erindringsværksted

I 2002-2003 blev der gennemført tre erindringsværksteder med de dengang ældste jordemødre i Danmark. Erindringsværksteder er en særlig arbejdsform til at fremkalde minder om begivenheder lagret langt væk i hukommelsen.

Denne beretning er til inspiration for andre, der skulle få lyst til at forsøge sig med et erindringsværksted for jordemødre. En fyldestgørende vejledning er arkiveret i en mappe, der befinder sig i Jordemoderforeningen.

Vi tre jordmødre Kirsten, Marianne og Line Lockwood samt historikeren Helen Cliff, igangsatte dette projekt på eget initiativ og på frivillig basis. Bogen ´Livshistorien – en erindringsbog` af Bente Schwartz var inspirationskilde. Jordemoderforeningen bevilligede 30.000 fra forskningsbeholdningen.

Erindringsværksted – hvad er det?
Erindringer fremmes af samtaler med andre, der har erfaringer fra samme tid, sted og begivenhed og af at se, røre ved, dufte til eller smage på genstande, der knytter sig til erindringssøgningen. Samtidig opstår der erindringstråde ved at høre andres erindringer. Der opstår et fælles erindringskar, som alle øser af og øser i.

Vi samlede tre mindre grupper af jordemødre til rundbordssamtaler en dag hver under uformelle og hyggelige former. Samtalerne blev optaget på lydbånd, hvilket alle var vidende om og havde indvilliget i. Optagelserne er ´personfølsomt materiale´ og dermed omfattet af regler for tilgængelighed og offentliggørelse.

Hvordan fandt vi jordemødrene?
Vi ledte efter jordemødre uddannede imellem 1940 og 1960. Da vi startede vores undersøgelse i 2003, var flertallet af disse gået på pension. Vi orienterede formændene for jordemoderkredsene om projektet og bad dem sende os navne og telefonnumre på de pensionerede jordemødre, de kendte.

Hvordan inviterede vi?
I forsommeren 2003 var vi parate til det første møde. Der var udarbejdet en københavnerliste, og vi havde sendt et invitationsbrev. De jordemødre, vi ikke hørte fra, ringede Line til. Det blev til mange opkald. De deltagende jordemødre stod selv for transport.

Hvordan blev møderne afholdt?
Københavnermødet blev afholdt i juni 2003 i et mødelokale i Jordemoderforeningen i København. Der var lagt billeder og genstande frem på et stort bord, og vi viste jubilæumsfilmen fra foreningens 100-års jubilæum. Frokosten og eftermiddagskaffe med kage var foreningen vært for. Den medbragte kryddersnaps skulle fremme den gode stemning og talelyst, og det var en succes.

Det efterfølgende møde blev afholdt på Sygeplejemuseet i Kolding i september 2003. Det var et stort plus, at museet samtidig viste udstillingen ´Tror du på storken?`, som mødedeltagerne derfor så som indledning.

Det sidste møde blev afholdt i august 2004 på Jordemoderuddannelsen i Aalborg. Til mødets inspirationsbord havde vi medbragt private jordemoderrelaterede bøger og tidsskrifter. Udstillingen blev desuden suppleret med de deltagende jordemødres medbragte genstande og bøger, hvoraf flere efterfølgende blev overdraget Jordemoderforeningen.

Afslutningen af erindringsarbejdet
Det er tidkrævende men både overraskende og lærerigt at lytte til optagelserne, der lige nu ligger på CD. Nyere digitale løsninger var ikke aktuelle, da vi startede.

I fremtiden
Mappen med erindringsoptagelserne kommer til at befinde sig i Jordemoderforeningen, som vil forvalte adgangen til optagelserne. Mappen afventer en sidste kritisk gennemlytning for at sikre, at indholdet kan offentliggøres, inden lydbåndene stilles til medlemmernes rådighed. Sekretariatet vil udarbejde en låneprocedure.

Tak
Der skal udtrykkes stor, stor tak først og fremmest til de mange deltagende jordemødre, der har givet det bedste fra deres professionelle liv til os – nemlig deres erindringer og erfaringer. Dernæst en tak til dem, der har bidraget til, at arrangementerne kunne afvikles med nødvendig økonomi og under gode former nemlig Jordemoderforeningen, Sygeplejemuseet i Kolding og Jordemoderuddannelsen i Aalborg.

Kilder: Schwartz, Bente (2001), Livshistorien – en erindringsbog, Danmark, Aschehoug.