Jordemoderforeningens nyindstiftede bachelorpris

Der bliver hvert år udarbejdet en lang række bacheloropgaver, der med deres grundige behandling af mange forskellige jordemoderfaglige emner udgør en ’guldgrube’ for vores profession. Den ’guldgrube’ vil Jordemoderforeningen gerne øge kendskabet til blandt vores medlemmer, andre sundhedsfolk samt pressen. Vi har derfor nedsat en priskomite, der en gang om året skal uddele Jordemoderforeningens pris til de tre opgaver, der vurderes som de mest relevante, aktuelle, originale, praksisrelaterede og perpektiverende. Priserne vil blive fulgt med honorering på 8.000 kr. 3.000 kr. og 1.000 kr.

Priskomiteen består af:

  • Tove Bøttcher, udviklingsjordemoder, Sygehus Sønderjylland
  • Britta Magnussen, videncenterleder, UCN
  • Kit Dynnes Hansen, afdelingsjordemoder, Hvidovre Hospital, næstformand Jordemoderforeningen.

Kun medlemmer af Jordemoderforeningen, der har afsluttet jordemoderuddannelsen i 2011 kan komme i betragtning til dette års prisuddeling. Nyuddannede, der vil indstille sig til prisen, bedes udfylde og sende et indstillingsskema og et papireksemplar af opgaven til Jordemoderforeningen, samt maile opgaven som word- eller pdf-fil og udfyldt indstillingsskema til sek@jordemoderforeningen.dk senest mandag den 29. august kl. 12.

Du kan finde indstillingsskemaet på www.jordemoderforeningen.dk.

Prisen vil blive uddelt på Jordemoderforeningens medlemsmøde den 3. oktober 2011.