Jordemoderforeningen uddelte for første gang kandidatspecialeprisen

Jordemoderforeningen har i en årrække uddelt priser til nyuddannede jordemødre for de bedste bachelorspecialer.

Fremover vil der også blive sat særlig pris på specialer, der udspringer af jordemødres kandidatuddannelser. Kandidatspecialeprisen blev for første gang uddelt på Jordemoderforeningens medlemsmøde, der fandt sted 4. november i Aarhus.

Kandidatprisen gik til Nynne Ek Sindberg, der sammen med sundhedsplejerske Mette Louise Høeg har lavet specialet ’Hallo, jeg er altså også med her, ik’*.

Specialet bygger på en undren over, at fædre, der ønsker at være involverede i deres børns liv, ikke oplever at blive inkluderet i kontakten med sundhedsvæsenet før og efter deres barns fødsel.

Nynne Ek Sindberg har taget sin kandidatuddannelse på Roskilde Universitet i Sundhedsfremme, Sundhedsstrategier og Psykologi. Kandidatspecialeprisen vil blive uddelt hvert andet år på Jordemoderforeningens medlemsmøde

*Læs om specialet i Tidsskrift for Jordemødre nr. 9-2018: ’Kommende fædre oplever ekskludering’. Af Nynne Ek Sindberg, jordemoder og Mette Louise Høeg, sundhedsplejerske.

Læs også om Bachelorprisen 2019