Jordemoderforeningen til FTF-kongres

Ann-Birgitte Havelund Nielsen, Jordemoderforeningens næstformand, var til kongres i FTF, der er hovedorganisation for jordemødrene og 450.000 andre offentligt og privat ansatte lønmodtagere.

Vores hovedorganisation er vores store samlede stemme i det politiske samarbejde.

En stor del af FTF-kongres 2015 indebar livlig diskussion om udviklingen af en endnu større organisation, når og hvis FTF og LO lægges sammen. Mange var på talerstolen, og det blev besluttet at arbejde videre med vision, mission samt politisk og økonomisk grundlag for en eventuel ny fælles hovedorganisation.

Statsministeren var inviteret og anerkendte i sin tale de mange, der til dagligt arbejder i den offentlige sektor og nævnte bl.a. jordemødrene to gange.

Bente Sorgenfrey blev genvalgt som formand og i sin beretning understregede hun, at det er lønmodtagernes arbejde, der skaber konkrete værdier i samfundet. I Danmark kan vi konkurrere på dygtighed, nye ideer og omstillingsevne, og derfor skal vi ikke skære i lige netop de ting, som gør os gode til at omstille os og arbejde bedre. Hun opfordrede statsministeren til at styrke forskningen samt lønmodtagernes efteruddannelse og arbejdsmiljø i de kommende trepartsforhandlinger.

Veronica Nilsson, vicegeneralsekretær for Europæisk Faglig Samling (EFS), var på talerstolen og fortælle om eksempler på, hvor presset fagbevægelsen er rundt omkring i Europa, og hvor vigtigt det er, at vi fortsat har brede samarbejder over landegrænser fagbevægelserne imellem.

På kongressen vedtog man udtalelser på tre områder – lønmodtagernes vilkår, integration samt dagpenge.

FTF opfordrer regeringen til at investere i lønmodtagerne, da vores vilkår og muligheder for at levere gode resultater er afgørende for den samfundsmæssige vækst og den velfærd, der kommer alle borgere til gode.

Desuden forventer FTF, at regeringen vil bruge de forestående trepartsforhandlinger til at vise sin grundlæggende anerkendelse af lønmodtagernes indsats og rette op på de problemer, der fylder i lønmodtagernes hverdag – for eksempel dårligt psykisk og fysisk arbejdsmiljø – og det bør ses som hele Danmarks problem.

FTF fastslår, at Danmark ikke skal indgå i en international konkurrence om at forringe forholdene for flygtninge og asylansøgerne. Den nye lave integrationsydelse, tre års ventetid på familiesammenføring og tilbageholdelse på ubestemt tid er eksempler på tiltag, der direkte modarbejder en god integration i det danske samfund og skaber fattigdom.

Kampen for demokrati, fred, social retfærdighed, uddannelse og sundhed er den bedste vej til integration og det bedste værn mod terrorisme.

Ikke mindst understreger FTF, at i en a-kasse skal man have samme rettigheder, uanset om man er forsørger eller ikke-forsørger.

Vi skal have et mere rimeligt og retfærdigt dagpengesystem, hvor det er ledigheden og ikke de ledige, der bekæmpes.

Om end Jordemoderforeningens medlemmer udgør en lille del af FTF, så understregede kongressen og vores deltagelse, at solidaritet og fællesskab er om muligt endnu vigtigere i fremtiden – både i det nære og i det brede perspektiv.