Jordemoderforeningen skriver historie

Jordemoderforeningens næstformand fra 1. august hedder Stina Kruse Skov. Forud for valget har der været en valgkamp med seks kandidater og to valgrunder.

Få timer før dette blad gik i trykken, blev stemmerne ved valget til Jordemoderforeningens næstformandspost talt op. Jordemødrene Maria Gaden Bjerre og Stina Kruse Skov var med i anden valgrunde, som de to, der opnåede flest stemmer i første runde.

Det er første gang i Jordemoderforeningens historie, at seks jordemødre har stillet sig til rådighed for næstformandsposten, og første gang, at der skulle to valgrunder til, før den vindende kandidat kunne udpeges.

Forud for valget er gået ugers intens valgkamp, hvor kandidaterne har turneret rundt på valgmøder i alle kredse. Valgkampen har desuden kørt flittigt på de sociale medier.

Flere af kandidaterne talte for, at næstformanden primært skal tage sig af den interne mobilisering med tæt kontakt til alle arbejdspladser og inddragelse af medlemmer i foreningens aktiviteter. Det skal være med til at gøre afstanden mellem formandskab og medlemmer mindre og til at styrke det lokale netværk. Diskussionen om, hvorvidt foreningen skal sætte kvinderne og familierne øverst på dagsordenen, eller om det er jordemødrenes forhold, der skal vægtes højest, var også oppe på møderne. Det er ikke et enten eller, men et både og, lød det fra nogle kandidater, der ser de strategiske fordele i, at foreningen brander sig på fortsat at sikre kvaliteten i ydelserne til familierne. Jordemødrene føler sig glemt, fokus skal tilbage på løn og arbejdsforhold, lød det fra andre. Spørgsmålet, om foreningen skal arbejde for, at jordemoderuddannelsen bliver en kandidatuddannelse, vandt tilslutning hos de fleste kandidater som en måde at opnå mere indflydelse samt højere løn og bedre positioner.

Der var bred enighed om, at foreningen lokalt og centralt skal undersøge mulighederne for nye måder at organisere tilbuddene i fødselshjælpen på. Døren står på klem for oprettelse af fødeklinikker og hjemmefødselsordninger, blev det fremført. Travlhed på fødegangen og den varme sommer, som venter på fødegange med rekrutteringsproblemer, var også et emne, som kandidaterne kom ind på.

I næste nummer af Tidsskrift for Jordemødre bringer vi et interview med Stina Kruse Skov. 

Resultat af anden runde i valg af næstformand


617 stemmer på Stina Kruse Skov svarende til 51,4 % af de afgivning stemmer

582 stemmer på Maria Gaden Bjerre svarende til 48,5 % af de afgivning stemmer

2 blanke stemmer svarende til 0,01 % af de afgivne stemmer

Stemmeprocent er på 49,14