Jordemoderforeningen skal have ny næstformand

Jordemoderforeningens næstformand, Ann-Birgitte Havelund Nielsen, forlader posten efter kun et år. En lederpost kommer til at tage al Ann-Birgittes tid. Hun tager afsked med vemod og med en god del mere viden om politik og fag.

Ann-Birgitte Havelund Nielsen har længe vidst, at hun på et tidspunkt ville prøve en lederkarriere af. Men at chancen viste sig allerede nu, knap et år efter at hun satte sig i næstformandsstolen, havde hun ikke regnet med. Da en stilling som afdelingsjordemoder – identisk med en vicechefjordemoder – blev ledig på fødeafdelingen på Skejby Sygehus, hvor hun er ansat som basisjordemoder, måtte hun søge den. Og hun fik den.

Der er ikke noget i Jordemoderforeningens love, der siger, at foreningens næstformand ikke kan være ansat som leder på en jordemoderarbejdsplads og være medlem af Lederkredsen, som Ann-Birgitte nu er. Årsagen til, at Ann-Birgitte har valgt at forlade næstformandsposten er helt privat.

– Jeg kan sagtens se, at man kan være både leder og næstformand i foreningen, selvom det måske ville skabe nogle dilemmaer, som man skulle finde ud af. For mig handler det om, at det at starte i en lederstilling for første gang, bo i Århus og have familie og to små børn, det ville ikke hænge sammen. Jeg ville risikere kun at gøre både det private og det arbejdsmæssige halvt, siger Ann-Birgitte, der fortsætter på næstformandsposten frem til 1. august.

At dømme på reaktionerne på Facebook efter, at hun offentliggjorde stillingsskiftet, er der stor glæde i Skejby over den nye chef. Men Jordemoderforeningen mister samtidig en engageret og vidende næstformand, og det bliver et savn, siger Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen.

– På utrolig kort tid har Ann-Birgitte vist sig som et talentfuldt, politisk tænkende menneske med stor rummelighed. Det bliver et savn – men alt det bedste for hende, og godt for hendes kolleger, lyder det fra den anden halvdel af formandskabet.

Det brede medlemsarbejde

I Ann-Birgittes tid som næstformand har fokus været på inddragelse af medlemmerne i foreningens udvikling og aktiviteter. Det startede med medlemsundersøgelsen i foråret 2015, medlemsmøder i alle kredse, hvor der var lagt op til nye input fra medlemmerne til foreningens strateginotat og tilbud om uddannelse til såkaldte ’ildsjæle. Senest har Ann-Birgitte været primus motor i Landskonferencen, hvor alle tillidsrepræsentanter var samlet i midten af april for at følge op på de mange input fra medlemmerne.

– Det år, hvor jeg har været med, har meget været rettet mod medlemmerne, deres tilfredshed og muligheder for at blive mere aktive i foreningen. Og Landskonferencen er netop en måde at gøre medlemsdemokratiet mere levende på. Denne gang har vi arbejdet med nye mål og ideer, som hovedbestyrelsen og kongressen kan arbejde videre med, siger Ann-Birgitte.

– Ambassadøruddannelsen er også vokset ud af et ønske om at opruste alle, der har interesse i at arbejde fagpolitisk, siger hun.

Den næste kan glæde sig

Den afgående næstformand forlader næstformandsposten ”meget klogere”.

– Det har været helt fantastisk og meget lærerigt at være med. Og det har været fedt at få lov til at være med og tage beslutninger på det niveau, siger Ann-Birgitte. Hendes efterfølger kan glæde sig.

– Den næste næstformand skal bare glæde sig. Det har ikke været noget problem, at jeg bor i Århus og sekretariatet ligger i København. Holdningen har været, at vi finder ud af det. For eksempel har vi holdt telefon- og skypemøder, siger den afgående næstformand.

Ann-Birgitte Havelund Nielsen Foto: Bente Binderup BB-Studie