Jordemoderforeningen hjalp: Fik ove en halv million kr. til medlemmer

På Bornholm kan 11 jordemødre takke Jordemoderforeningen for juridisk bistand, der har skaffet dem over en halv million kroner tilsammen. Det drejer sig om penge, de ved en fejl ikke havde fået udbetalt for Frivilligt Ekstraarbejde (FEA) samt manglende overarbejdsudbetaling.

Stakken af papirer foran Jordemoderforeningens jurist Kasper Gabs Hansen er i omegnen af 15 centimeter høj. Den indeholder løndata og registreringer i lønsystemet for en række bornholmske jordemødre. Alt sammen papirer, som Kasper Gabs Hansen har et ualmindeligt godt indblik i. I dem har han nemlig fundet fejl for over en halv million kroner, som det siden er lykkedes Jordemoderforeningen at få udbetalt til de jordemødre, der ikke havde fået korrekt afregning.

Sagen startede i starten af 2023, da aftalen om Frivilligt Ekstraarbejde (den såkaldte FEA-aftale) på Bornholm skulle fornyes. Region Hovedstaden har én fælles FEA-aftale undtagen på Bornholm, hvor jordemødrene primært arbejder i rådighedsvagter, og man derfor har sin egen aftale. Typisk fornyes FEA-aftaler af den lokale tillidsrepræsentant, men på daværende tidspunkt havde man ikke en tillidsrepræsentant på Bornholm, så derfor landede aftalen på Kasper Gabs Hansens bord.

»Da jeg begyndte at kigge i aftalen, viste det sig, at jordemødrene skulle have både et engangsbeløb pr. vagt samt selvfølgelig overarbejdsbetaling pr. time. De havde kun fået det første. Derudover viste det sig, at der også var mange normperioder, hvor de bornholmske jordemødre var blevet skemalagt til flere timer, end de var ansat til. Så det var godt, at vi fik kigget dybt i aftalen, da den skulle fornyes,« fortæller han.

Efter et større stykke arbejde fra Kasper Gabs Hansens side med at tjekke mange måneders lønsedler fra en hel stribe jordemødre, endte Bornholms Hospital med at udbetale over en halv million kroner tilsammen til de 11 jordemødre.

»Jordemødre har komplekse lønninger. Derfor er det vanskeligt at gå så langt tilbage og tjekke så mange lønsedler. Men det er der, det er en fordel at være medlem af en overenskomstbærende fagforening, for vi udfører den slags opgaver for vores medlemmer,« som Kasper Gabs Hansen tørt konstaterer.

Han er ærgerlig over, at ikke alle af jordemødrene, der har fået tusindvis af kroner ud af sagen, er medlemmer af Jordemoderforeningen.

»Det er da træls at lave så tidskrævende et stykke arbejde, hvor medlemmerne betaler min løn, men ikkemedlemmer også får mange penge ud af. Men sådan er det jo. Ikke-medlemmerne har også været omfattet af den overenskomst, vi har forhandlet i Jordemoderforeningen, og nu har vi ryddet op i et overenskomstbrud. Det gavner alle jordemødre på arbejdsstedet. Også dem, der ikke er medlemmer af foreningen. Men jeg ville da ønske, at de ville være med i det fællesskab en fagforening som Jordemoderforeningen er.«

Til slut har han et klokkeklart budskab til alle lønmodtagere:

»Det her er en ret vild fejl, og jeg ser ikke den slags tit, men jeg ser så mange andre honoreringsfejl. Og alt kan ske, så man skal holde øje med sin normperiode og tjekke sin lønseddel, hver gang den kommer. Hvis man ikke tjekker sin løn, opdager man ikke fejl. Og man burde kunne stole på, at ens arbejdsgiver ikke laver fejl, men det er komplekst, og fejl sker. Også dem, der kan koste en mange tusindvis af kroner som lønmodtager. Det viser den her sag jo ganske tydeligt.«


Et medlem fortæller

Anita Bruun er en af de jordemødre på Bornholms Hospital, der fik adskillige tusinde kroner udbetalt, efter at Jordemoderforeningen hjalp med at dokumentere fejl i FEAudbetalinger.

Hun har selv gjort sig en del tanker om forløbet siden.

»Hvorfor opstår sådan en fejl overhovedet? Og kunne det ske igen? Ansvaret er jo delt mellem forskellige parter. Det påhviler mig som medarbejder, at jeg selv skal sørge for at have et overblik over min løn. Men i hverdagen bliver det nemt nedprioriteret. Det kan jeg også høre på mine kolleger.

Jordemoderforeningen har også vidst, at vi ikke havde en tillidsrepræsentant her på Bornholm i en periode. Hvad skal vi så forvente af foreningen, når vi ikke har det? Skulle de have været mere opsøgende overfor os i den periode?

Og sidst men ikke mindst ligger ansvaret jo hos vores arbejdsgiver. Det er måske naivt, men jeg har da tillid til, at min arbejdsgiver udbetaler min løn korrekt. Den tillid har lidt et knæk. Mit budskab må være, at man ikke kan regne med, at der er så meget styr på tingene, at man ikke selv skal bruge energi på at tjekke sin lønseddel!

Når alt det er sagt, så er vi virkelig glade og taknemmelige for, at Jordemoderforeningens jurist kom ind i sagen og gennemgik alle vores lønsedler og løndata. Det var så vigtigt, og jeg tror ikke, at vi havde fået vores penge, hvis ikke han var kommet ind i sagen. Jeg kommer ikke til at melde mig ud af Jordemoderforeningen, for med et medlemskab der ved jeg, hvor jeg kan gå hen, hvis jeg pludselig står i problemer en anden gang.«


Undgå en klassisk honoreringsfejl

Sagen fra Bornholm er ifølge jurist i Jordemoderforeningen Kasper Gabs Hansen atypisk og relativt sjælden. Men vil du undgå en anden og meget mere klassisk lønudbetalingsfejl, så følg hans fem-trins-guide her:

1. Noter altid alle dine planlagte vagter i en kalender, så snart du modtager dit vagtskema.

2. Noter derefter løbende alle ændringer med en anden farvemarkering.

3. Spørg din skemalægger, TR eller leder om hvilken honorering, der gælder for den konkrete vagt, hver gang du får en skemaændring.

4. Noter den pågældende honorering sammen med skemaændringen i din kalender.

5. Når du modtager en lønseddel, skal du tjekke hver udbetaling op mod ændringerne i din kalender. Har du fået korrekt honorering for alle ændringer? Du skal være særligt opmærksom i forbindelse med skemaændringer som fx omlægning, tilkald og almindeligt overarbejde, fordi det ifølge Kasper Gabs Hansen er her honoreringsfejl oftest sker.

6. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har fået korrekt honorering, så kontakt lønkonsulenten i din HR-afdeling, din skemalægger eller din tillidsrepræsentant.

Kasper Gabs Hansen Jurist i Jordemoderforeningen