Jordemoderforeningen har fået ny næstformand

Der skal ruskes godt og grundig op i arbejdsforholdene for jordemødre. Og samtidig skal Jordemoderforeningen være mere gennemsigtig og styrke sit arbejde med at samle Jordemødre på tværs af landet, så Jordemoderforeningen kan stå endnu stærkere i det politiske spil. Sådan lyder nogle af mærkesagerne fra Jordemoderforeningens nye næstformand.

38-årige Mette Rotesan Holm er netop valgt til Jordemoderforeningens nye næstformand. Hun vil bl.a kæmpe for et arbejdsliv for jordemødre i alle livsfaser og en gennemsigtig jordemoderforenin Der skal ruskes godt og grundig op i arbejdsforholdene for jordemødre. Og samtidig skal Jordemoderforeningen være mere gennemsigtig og styrke sit arbejde med at samle Jordemødre på tværs af landet, så Jordemoderforeningen kan stå endnu stærkere i det politiske spil. Sådan lyder nogle af mærkesagerne fra Jordemoderforeningens nye næstformand.

Mette Rotesan Holm er Jordemoderforeningens nye næstformand. Tre kandidater stillede op, og efter to valgrunder viste de optalte stemmer den 9. september, at Mette Rotesan Holm nu er valgt til posten som ny næstformand.

Lis Munk, formand for Jordemoderforeningen, takker for en god proces og ser samtidig frem til samarbejdet med den nye næstformand:

– Det er en fornøjelse at opleve, at der er kamp om pladserne i foreningens politiske repræsentationer. Jeg vil sige stort tak til både Karina Aamann og Bodil Bjørg Korsgaard for at stille sig til rådighed. Det kræver både indsigt og mod at kaste sig ud i en valgkamp.

Sådan fordelte stemmerne sig
Mette Rotesan Holm fik 646 stemmer – svarende til 52,7 procent.

Bodil Bjørg Korsgaard fik 553 stemmer – svarende til 45,1 procent.

27 stemte blankt – svarende til 2,2 procent.

Stemmeprocenten var på 42,1 procent.

– Det er givende for en demokratisk organisation at have valgkamp. Det giver mulighed for at tage samtalen om, hvad vi vil med foreningen, siger Lis Munk og tilføjer:

– Jeg glæder mig meget til samarbejdet med Mette, og til at vi sammen med resten af hovedbestyrelsen kan fortsætte arbejdet for det, som er vigtigt for jordemødrene både fagligt og fagpolitisk.

Mette Rotesan Holm kommer fra Kolding, men bor i dag København med sin mand og to børn. Hun har en baggrund som socialpædagog, og blev i 2017 uddannet jordemoder. Siden har hun arbejdet som jordemoder på Hvidovre Hospital, hvor hun bl.a. har været tillidsrepræsentant for 180 jordemødre.

Som ny næstformand har Mette Rotesan Holm særligt haft tre mærkesager i sit valgoplæg. Hun vil bl.a. kæmpe for at skabe et arbejdsliv for jordemødre i alle livsfaser. For som tillidsrepræsentant har hun erfaret, at livsfasepolitikker kan være flotte ord – uden reelle muligheder for at bakke dem op.

– Jeg oplever ledere, som gør alt, hvad de kan, men som er pressede af alt for snævre budgetter og rammer. Jeg vil som næstformand arbejde for, at Danske Regioner tager livsfasepolitikker alvorligt, og at de byder os arbejdsforhold, vi kan holde til, især når Folketinget beder os om at være længere tid på arbejdsmarkedet.

Desuden vil Mette Rotesan Holm arbejde for at skabe en gennemsigtig jordemoderforening:

– Jeg ønsker, at Jordemoderforeningens medlemmer kender foreningens opbygning, processer og struktur, så man som medlem ved, hvordan man kan gøre sin stemme gældende og derved øge demokratiet i foreningen.

Og det tredje punkt, som Mette Rotesan Holm vil sætte fokus på, er muligheden for at skabe arbejdspladser, som tillader jordemødre at udfylde deres praksis til fulde. For jordemødre skal kunne mærke glæden ved, at familier fødes:

– Mange siger, at jordemødre er pæne piger. Jeg oplever os som seje kvinder. Men den side kan vi godt sætte mere i spil. Jeg oplever jordemødre, der ofte føler, at de skal gå på kompromis med, hvad de vurderer som god jordemoderfaglig praksis. Jeg tror, at det er med til at slide på arbejdsglæden.