Jordemoderfagligt Selskab nedlagt

Det var med vemod og beklagelse, at otte medemmer af Jordemoderfagligt Selskab torsdag den 25. februar nedlagde selskabet på en ekstraordinær generalforsamling. På trods af opfordringer fra den tidligere bestyrelse og to ekstraordinære generalforsamlinger var det ikke lykkedes at stille en ny bestyrelse på fem medlemmer. Ifølge selskabets vedtægter betyder det, at selskabet nedlægges.

Selskabet har i de seneste måneder været i dyb krise som følge af intern uenighed og kronisk mangel på frivillig arbejdskraft. – Selskabet vil mere, end det kan. Der er mange af de opgaver, som beskrives i formålsparagrafferne, som vi ikke har løftet, sagde Anne Barfoed, afgående bestyrelsesmedlem.

Forklaringen på den manglende aktivitet i selskabet bunder ikke i manglende faglig interesse fra medlemmers og bestyrelsens side. Tidspres og skiftede arbejdstider gør, at jordemødre har svært ved at lægge frivillig arbejdskraft i selskabet. Deltagerne på den ekstraordinære generalforsamling håber, at Jordemoderforeningen tager bolden op og kører selskabets faglige aktiviteter videre i den ene eller den anden form.

– Jeg håber, at ønsket om at styrke fagligheden bliver hørt i Jordemoderforeningen, sagde Ulla Houmøller.

Jordemoderfagligt Selskab blev stiftet i 2001 som et selvstændigt selskab. I 2005 indgik Jordemoderforeningen og Jordemoderfagligt Selskab en samarbejdsaftale, der blandt andet indebar, at selskabets formand var observatør ved møder i foreningens hovedbestyrelse samt at kontingentopkrævning udgik fra Jordemoderforeningen.