Jordemoderfaglige klubber

Jordemoderfaglige klubber. Hvad er nu det for noget?

Jordemoderforeningens organisation har i mange år været bygget op med kredse, hovedbestyrelse og kongres. I et par år har man på forsøgsbasis også haft lokale jordemoderklubber på enkelte arbejdspladser, hvor medlemmer har været samlet med fokus på sociale, faglige eller politiske spørgsmål.

Nu har hovedbestyrelsen besluttet, at der skal gives støtte til og oprettes jordemoderfaglige klubber på alle landets fødesteder. Formålet er:

  • At fremme det faglige og sociale fællesskab blandt medlemmer af Jordemoderforeningen på arbejdspladsen
  • At styrke jordemodergruppen på arbejdspladsen
  • At aflaste tillidsrepræsentanten i de opgaver, der ligger udover de snævre TR-opgaver.

Alt efter størrelse bliver det årlige tilskud til klubben på 2.000 til 4.000 kroner, som fx kan bruges til fortæring ved møder i klubben. Kredsen kan beslutte, at man vil yde yderligere støtte til klubben fra kredstilskuddet. Tillidsrepræsentanten udpeger en kontaktperson, der sørger for møderne og modtager tilskuddet.

For at undgå administration, bogføring, revision og skat er der nogle simple principper, som skal overholdes.

Midlerne kan kun bruges til møder for medlemmer af Jordemoderforeningen, og samtidig kan midlerne ikke bruges til honorering. Hvis man skal have en ekstern oplægsholder til et fagligt arrangement kan man dog købe et par flasker eller en lille gave til vedkommende.

Faglige klubber er noget, som har været brugt i mange år af andre faggrupper. Således har der på mange arbejdspladser været DJØF-klubber, HK-klubber og AC-klubber for medlemmer blandt disse faggrupper og med støtte fra deres faglige organisation.

Nu får vi det også i Jordemoderforeningen, og det omfatter alle medlemmer på den enkelte arbejdsplads. Det betyder, at man forhåbentlig også kan mødes mere på tværs af svangre-, føde-, barsel- og ultralydsafdelinger. Men også få de medlemmer med som måske sidder enkeltvis i helt andre afdelinger på sygehuset.

Hovedbestyrelsen håber, at en styrkelse af det lokale fællesskab kan være med til at styrke samtlige jordemødre – helt aktuelt i forhold til diskussionen om midler og vilkår i svangreomsorgen, men også i forhold til faglige diskussioner og socialt sammenhold på længere sigt.

Det bliver også muligt for medlemmerne på skolerne og i hjemmefødselsordningen at lave klubber på de samme vilkår.

For de medlemmer, der sidder enkeltvis i for eksempel kommuner, lægepraksis, som selvstændige eller lignende, er der ikke mulighed for klubber. Til gengæld er hele ideen med faglige dage og netværk for disse grupper blevet revitaliseret, og det bliver den måde, som Jordemoderforeningen vil forsøge at støtte og styrke medlemmerne på disse områder.