Jordemoderen og epiduralblokaden

Epiduralblokaden er et værktøj, som de færreste jordemødre ville undvære i værktøjskassen. Alligevel har den, siden den blev introduceret på danske fødeafdelinger i starten af 80’erne, også givet anledning til bekymring hos jordemødre. Gør vi mere skade end gavn, når vi griber ind i fødselsforløbet? Giver epiduralblokaden større risiko for indgreb? Eller kan vi tværtimod nedbringe sectiofrekvensen, hvis vi bruger epiduralblokaden korrekt? Og hvordan gør vi så det?

Disse og mange andre spørgsmål vil blive belyst og forsøgt besvaret, når Anne-Mette Schroll, forsknings- og udviklingskonsulent, Mette Busk, forsknings- og udviklingskonsulent og Kit Dynnes Hansen, klinisk jordemodersupervisor kommer ud på fødestederne i løbet af foråret. Det er fjerde gang, at Jordemoderforeningen er på faglig turne og tilbyder oplæg og debat om et fagligt emne med stor relevans for jordemødre. Denne gang er emnet epiduralblokaden og jordemoderens rolle, når kvinden vælger at blive smertelindret med blokaden, som op mod halvdelen af alle førstegangsfødende gør.

– Jordemoderens rolle er anderledes, når kvinden har en epidural. Der er ikke på samme måde brug for støtte til vejrtrækning og afslapning. Måske kan man komme til at føle sig lidt overflødig som jordemoder, siger Mette Busk.

På den anden side, så ved alle jordemødre også, at det kan være krævende at være hos en førstegangsfødende, der ikke har epidural.

– Giver vi nogle gange en epidural både for vores egen og for kvinden skyld? Og hvis vi gør, er der så noget galt i det, spørger hun.

Fokus på forårets turne vil ligge på jordemoderens rolle ved brug af epiduralblokade. I det indledende oplæg vil man også kunne høre om smertefysiologi, forskellige teknikker, det optimale tidspunkt for at anlægge epidural, administration omkring presseperioden mv.

Det er tillidsrepræsentanterne på arbejdspladserne, der står for det praktiske arrangement, så spørg hende om, hvornår turneen kommer til din arbejdsplads.