Jordemoder starter eksport

Fra forskning til forretning. Jordemoder og forsker, Sara Kindberg, kan i dag leve af at sælge kurser og licenser på elektronisk undervisningsmateriale udviklet gennem forskning.

I dag to et halvt år efter at GynZone gik i luften kan jordemoder Sara Kindberg faktisk leve af at være direktør for firmaet, hvor hun tidligere måtte supplere indtægterne fra GynZones aktiviteter med vagter som jordemoder.

Firmaets forbedrede økonomi skyldes, at andre end danske fagfolk har fattet interesse for GynZones produkter. Produkter, der består af e-learningsystemer og workshops for jordemødre og for læger, der arbejder med fødsler.

– Det engelsksprogede marked har kontaktet os, og vi har nu indgået en distributionsaftale med firmaet Limbs & Things fra England. Vi forhandler også med en tysk og en svensk distributør, og det forventer vi giver en betydelig stigning i salget af licenser til institutioner, fortæller Sara Kindberg, der sammen med lægerne Karl Møller Bek og Søren Brostrøm har været primus motor i udvikling og opbygning af GynZone.

I dag har 60 procent af alle fødesteder i Danmark købt licenser til GynZones e-learning, og to ud af tre jordemoderuddannelser kan også tilbyde deres studerende at logge sig ind på undervisningsprogrammet og forbedre deres færdigheder udi kendskab til den kvindelige anatomi og syning af bristninger efter fødsel.

Ikke budget til markedsføring
Udvidelsen af markedet er sket uden de store markedsføringsudgifter. 4.000 kr. er alt, hvad GynZone har investeret i synliggørelse. Pengene er gået til fremstilling af kuglepenne med firmates logo til uddeling ved kongresser.

– Vi får markedsføring via mund til mund metoden og ved at være til stede ved faglige kongresser og andre faglige sammenkomster. Desuden har vi været heldige at have dygtige folk i virksomhedspraktik, og de har gjort GynZone synlig på de sociale medier såsom Facebook og Twitter. Derfor kan vi holde udgifterne til dyre markedsføringsfolk nede, fortæller Sara Kindberg. Hun deltog i sommeren 2010 i en workshop på NFOG-kongressen i København og kom i kontakt med obstetrikere fra Australien og via dem, har GynZone nu kunder Down Under.

Support
GynZone blev hjulpet i gang af Østjysk Innovation, der er et innovationsmiljø, der stiller riskovillig kapital og rådgivning til rådighed for vidensbaserede iværksættervirksomheder.Pengene kommer fra private virksomheder og fonde og fra Videnskabsministeriet. Østjysk Innovation troede på GynZone og skød det maksimale beløb — knap 1,7 millioner kroner – i projektet med det erklærede mål hurtigst muligt at kunne trække pengene hjem igen.

Samme målsætning har Sara Kindberg, der allerede nu ser konturerne af nye ”rigtige” investorer, der vil skyde penge i GynZone. Næste store mål er udviklingen af en intelligent simulator, hvor studerende kan øve sig i at suturere bristninger og hvor simulatoren guider den studerende. Men det koster års udviklingsarbejde og mange penge og vil kræve tæt samarbejde med industrien. Et samarbejde som Sara Kindberg gerne går ind i.