Jordemoder med speciale i præeklampsi

Kvinder, der i tidligere graviditet har haft præeklampsi, får tilbud om tætte kontroller og en individuel handlingsplan. Risikoen for en gentagelse skal gøres så lille som muligt.

Mia Hebbelstrup Nielsen står sammen med en jordemoderkollega for E-graviditet, som er det forløb, der tilbydes gravide med tidligere svær præeklampsi og HELLP, og hvor de gravide følges med telemedicinsk udstyr.

Det bliver fejret i Mia Hebbelstrup Nielsens konsultation på Herlev Hospital, når en gravid passerer det tidspunkt, hvor hun fødte i sidste graviditet.

Mia er jordemoder i en konsultation, hvor gravide, der tidligere har haft præeklampsi, HELLP eller andre hypertensive lidelser, får tilbud om at blive fulgt. En stor del af de gravide i konsultationen er tidligere blevet forløst uger måske måneder før termin, og det er deres største ønske denne gang at manøvrere uden om sygdom og frem mod at kunne føde et barn til tiden.

– Jo, vi fejrer det, når en gravid er kommet længere i graviditeten, end hun gjorde sidste gang. Jeg har endda haft en gravid, der glædede sig over bækkengener i uge 36, fordi hun var så glad over at være nået så langt, fortæller Mia, der blev uddannet fra skolen i Aalborg i 2018, og siden har været ansat på Herlev Hospital. Baggrunden for at Mia blev tilknyttet specialkonsultationen for gravide med tidligere hypertensive lidelser mv. var, at hun udviste flair for teknik og dermed hurtigt lærte at bruge det telemedicinske udstyr, som kvinderne i konsultationen får tilbud om til måling og kontrol af blodtryk, midtstråleurin og vægt.

Tilbud ved tidligere præeklampsi
På Herlev Hospital bliver gravide med tidligere svær præeklampsi eller HELLP kontaktet telefonisk af en obstetriker tidligt i graviditet med henblik på opstart af profylakse med Magnyl. Derefter ses de til scanning af flow i GA 23 sammen med en samtale med obstetriker. Herefter er der tilbud om scanning og lægesamtale hver 3.-4. uge resten af graviditeten.

Der er desuden tilbud om at blive fulgt i den specialiserede jordemoderkonsultation med brug af telemedicin som beskrevet i artiklen. Her følger kvinderne samme skema som i andre jordemoderkonsultationer.

Læs de andre artikler i temaet om ‘præeklampsi’ her

– Mange af de gravide, der kommer i min konsultation, er raske og jeg følger dem for at opspore, hvis de igen viser tegn på, at de er ved at udvikle præeklampsi. Og til det har vi en måleplan, som vi bruger det telemedicinske udstyr sammen med, forklarer Mia.

Har en kvinde en gang haft præeklampsi er der risiko for en gentagelse, selvom medicinsk behandling kan forebygge.

Individuel plan

Mia har gennem de tre år haft mange kvinder med tidligere præeklampsi igennem konsultationen og hun har set sygdommens mange sider og udtryk. Hun følte sig godt fagligt klædt på fra studiet, men præeklampsi har så mange sider og facetter, at den praktiske erfaring og den viden, som hun får fra kolleger, har givet hende meget.

– Præeklampsi har mange ansigter og hver kvinde og hver kvindes historie er forskellig. Nogen har brug for tæt kontakt andre vil gerne selv holde øje. Men langt de fleste har en øget bekymring for at udvikle sygdommen, de er naturligt bange og meget opmærksomme på kroppens symptomer, fortæller Mia.

Alle de gravide får en individuel plan for kontakten med hospitalet under graviditeten og for fødslen. Udgangspunktet er, at der er en time til første konsultation og derefter en halv time til de efterfølgende. De gravide kan booke sig ind på ekstra konsultationstider eller til en telefonisk konsultation, som Mia har samme dag, som hun har konsultation med frem

Tillid og tryghed til kroppen

Ved den første konsultation hos jordemoderen er en del af dagsordenen at tale om kvindens tidligere forløb.

– Vi taler om de symptomer hun havde, men også om, hvordan hun oplevede at blive imødekommet. De har også plads til at fortælle om deres følelser både nu og tidligere. Det er så vigtigt ikke at negligere det, de har oplevet eller oplever nu. Vi taler om, at vi sammen er opmærksomme på deres ve og vel og jeg forsøger at give dem redskaber til at opleve ejerskab til opmærksomheden på deres krop og dens reaktioner. Det gør vi blandt andet gennem brug af telemedicin, fortæller Mia. Målet er at give kvinderne tillid til og tryghed ved en krop, som de måske tidligere har oplevet svigtede dem, da de blev syge under sidste graviditet.

I sommervarmen har Mia haft kontakt med flere bekymrede gravide, der har fået ødemer, der kan være opstået på grund af varmen. Men som også kan være et tegn på begyndende præeklampsi.

– Jeg går først obstetrisk til det. Hvordan er blodtrykket og hvad viser urinen. Hvis alt ser fint ud, så taler jeg med kvinden om, at ødemer er en almindelig kropslig reaktion i en hedebølge. Men det kan skabe bekymring, fordi flere kvinder oplevede at få ødemer i forbindelse med sygdommen i sidste graviditet, siger Mia.

Det kan godt være, at hun kom lidt bagvendt ind på specialkonsultationen for præeklampsi, men i dag er omsorgen for de kvinder, der har eller har haft sygdommen, en vigtig del af Mias jordemoderidentitet.

– Det er mit hjertebarn i mit jordemoderliv at være med til at give mening og tryghed til en krop, som kvinderne tidligere har mistet tilliden til. Og det tætte samarbejde med andre jordemødre, læger og scannere er det team, som er så vigtigt i mit arbejdsliv, siger hun.