Jordemoder i sundhedsplejen

Tønder Kommune har ansat en jordemoder i sundhedsplejen. Det skal styrke den tidlige indsats og være med til at sikre en glidende overgang mellem region og kommune. Jordemoder og kandidat Lise Færgegaard Mørch er ansat i stillingen

Da Tønder Kommune i foråret 2019 søgte en jordemoder til at indgå i kommunens team af sundhedsplejersker, beskrev kommunalbestyrelsen det som “en strategisk satsning” for at styrke den tidlige indsats i graviditeten og for at styrke overgangene mellem sygehus og kommune.

Maria-Louise Bergmann, der er ledende sundhedsplejerske i Tønder Kommune, mener, at det er udtryk for nytænkning, når kommunen vælger at kombinere flere fagligheder i sundhedsplejen.

– Nytænkningen ligger i overhovedet at ansætte en jordemoder i sundhedsplejen. Vi tror på, at forskellige fagligheder kan tilføre noget forskelligt og at når vi har flere i spil i et samarbejde, så kan vi udvikle nye tilbud af endnu bedre kvalitet, siger den ledende sundhedsplejerske.

Jobbeskrivelsen for jordemoderen har fokus på den tidlige indsats i graviditeten og på at styrke overgangen fra sygehus til kommune.

– Tanken med at ansætte en jordemoder var blandt andet at få mulighed for at komme tidligere ud til familierne, fortæller Maria-Louise Bergmann. Tønder Kommune tilbyder sundhedsplejerskebesøg i graviditeten til alle førstegangsfødende og til familier med særlige behov. Alle gravide tilbydes i det nye tiltag et supplerende besøg af jordemoderen i 20.-24. uge.

Jordemoderens opgave er desuden at være bindeled mellem fødestedet og den kommunale sundhedspleje, så overgangen bliver så glidende som muligt for de nybagte forældre og for de ansatte.

– Det bliver jordemoderens opgave at fungere som overgangsperson mellem fødestedet og kommunen, så det var vigtigt, at vi ansatte en, der kender til arbejdet på fødestedet, som Lise gør det. Det giver et godt samarbejde, fordi Lise og de regionale jordemødre kender hinanden og det derfor er nemt for jordemødrene at bruge den kommunale jordemoder for eksempel ved sårbare gravide, eller hvis der er brug for en rygestopinstruktør, siger Maria-Louise Bergmann.

Ledende sundhedsplejerske i Tønder Kommune, Maria-Louise Bergmann, ser det som en fordel, hvis faggrænserne brydes ned i arbejdet med gravide og nye familier. Tønder Kommune er endnu den eneste kommune, der har ansat en jordemoder i sundhedsplejen.

Lise Færgegaard Mørch er jordemoder og har en kandidatuddannelse. Hun blev 1. august ansat i sundhedsplejen i Tønder Kommune. Kombinationen af grunduddannelse og kandidatuddannelse gjorde, at hun blev indplaceret på A-skalaen – skalaen for akademisk uddannede medarbejdere – på overenskomsten mellem KL og Jordemoderforeningen.

Samarbejdet mellem sygehus og kommunen holdes blandt andet ajour gennem møder to gange årligt mellem ledelsen i sundhedsplejen og chefjordemoderen fra Sygehus Sønderjylland, Aabenraa.

Den langsigtede indsats

Lise Færgegaard Mørch søgte og fik stillingen i Tønder Kommune i konkurrence med adskillige andre ansøgere. Lise er uddannet jordemoder i 2006 og var derefter ansat i Sygehus Sønderjylland. I 2019 afsluttede hun den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

– Jeg syntes, at det var en spændende stilling, hvor jeg havde mulighed for at kombinere mine nye kandidatkompetencer med min grunduddannelse, siger Lise Færgegaard Mørch, der allerede i sin regionale ansættelse var involveret i samarbejde med kommunerne, hvor hun stod for tilbuddet om rygeafvænning til gravide og deres partnere i en af regionens kommuner.

– Det er spændende at arbejde i primærsektoren og bruge de muligheder og perspektiver, der ligger i den lange sundhedsfremmende indsats, siger hun.

Da stillingen blev slået op søgte Tønder Kommune ikke specifikt efter en jordemoder med kandidatoverbygning. I dag ville den ledende sundhedsplejerske nok tilføje kandidatoverbygningen på listen over forventninger til ansøgere.

– Det er et stort plus, at Lise har en kandidatuddannelse. Hun arbejder meget selvstændigt og har stået for udvikling af kvalitetsstandarder for jordemoderarbejdet og hun er også klædt på til at påpege ting, som vi med fordel kan ændre til gavn for kvalitet og patientsikkerhed. Så ja, jeg tror, at jeg ville eftersøge en kandidat en anden gang, siger Maria-Louise Bergmann.

Ikke overlap

Lise Færgegaard Mørchs primære opgave i Tønder Kommune er at tilbyde besøg til alle kommende familier i første halvdel af graviditeten, hvor samtalen blandt andet handler om familiedannelse og om motion og bevægelse, som Tønder Kommune har fokus på omkring børnefamilierne.

– Det giver god mening at tale om fysisk aktivitet og motorik allerede i graviditeten, fordi vi ved, at der sker en stimulering af barnet, når mor er fysisk aktiv i graviditeten og at at et øget fokus på tidlig motorisk stimulering af barnet kan have betydning for barnets udvikling på både kort og lang sigt, siger Lise Færgegaard Mørch. De tilbud, som de gravide får af henholdsvis den kommunale sundhedsplejerske, jordemoder og af fødestedets jordemoder lapper ikke over men supplerer hinanden.

– Jeg laver ikke fysiologiske undersøgelser, det står jordemødrene på fødeafdelingerne for. Det, jeg har mulighed for, er et ekstra tilbud – ikke en erstatning. Vi kan tale om, hvordan kvinden får en sund graviditet, hvor vi kommer hele vejen omkring det at være gravid og danne en familie. Vi kan også drøfte kvindens arbejdssituation, vi laver ikke en decideret arbejdspladsvurdering, men vi kan tale om der er noget, hun skal være opmærksom på på jobbet, siger Lise Færgegaard Mørch.

Jordemoderen har mulighed for at foreslå en familie, at hun kommer på endnu et besøg i følgeskab med en af kommunens sundhedsplejersker og hun har desuden mulighed for at henvise til en IBCLC-uddannet sundhedsplejerske.

– Vi taler ikke specifikt om amning ved mine besøg, men det kan komme op specielt hvis kvinden tidligere har haft problematiske ammeforløb, siger hun.

Den kommunale jordemoder står i samarbejde med en af sundhedsplejerskerne og en regionalt ansat jordemoder for ‘En god start – sammen’, der er Tønder Kommunes tilbud om fødsels- og familieforberedelse til både første- og flergangsfødende. Hun samarbejder desuden med sundhedsafdelingen om et tilbud til de kommende fædre.

– Jeg og en sundhedsplejerske er far-ambassadører og sammen med sundhedsafdelingen forsøger vi at planlægge et tilbud til de kommende fædre, siger Lise Færgegaard Mørch, der også fungerer som rygestopinstruktør for kommunens gravide og deres partnere.