‘Jeg er taknemmelig over mit fantastiske job’

Trine Bjerg Ørom arbejder som kendt jordemoder ved Sygehus Sønderjylland i Aabenraa. Uge 13-14 var en ret gennemsnitlig uge for Trine med god tid til familierne. Men det var også en uge, hvor to af de kvinder, som Trine følger, gik i fødsel samtidig, så hun måtte overlade fødslen til en anden jordemoder. Der er tre jordemødre i kendt jordemoder-ordning ved Sygehus Sønderjylland og de varetager tilsammen 120 forløb om året. De kendte jordemødre varetager primært hjemmefødsler, men fylder op med gravide med fødeplan. De kendte jordemødre har desuden 75 timer i kvartalet, som de bruger til kurser, personalemøder og kald til fødegangen ved travlhed.

‘En uge med’ Tidsskrift for Jordemødre bringer fremover uge-dagbøger med jordemødre eller studerende, der fortæller om, de udfordringer, dilemmaer og oplevelser, som de står over for.

Fredag

Jeg overtager vagten om morgenen, og kort efter bliver jeg kaldt til fødsel hos en førstegangsfødende. Fødslen skrider godt frem, men om eftermiddagen har kvinden brug for en epidural. Caputs rotation er uklar for mig. Kvinden har haft pressetrang, men den er aftaget igen. Vi bliver derfor enige om, at vi må flytte fødslen til fødegangen. Samtidig med denne fødsel er en af mine gravide med en fødeplan gået i fødsel, og jeg har overleveret hendes historie til fødegangen. Der er masser af udfordringer på fødestuen, hvor jeg befinder mig, og vi kommer igennem glæde, tvivl, mismod, kamp og lettelse. Sidst på natten fødes en dejlig dreng. Jeg er meget lettet og glad over at vi nåede i mål med en vaginal fødsel, når nu der havde været en del forhindringer undervejs. Da jeg rammer puden kl. 5 efter 21 timers kald, er det alligevel med stor taknemmeliglighed og glæde over mit fantastiske job. Det er så stort at få lov at følge kvinden i den udvikling, hun gennemgår i graviditeten, for så til sidst at opleve hende komme i mål – helt eller delvist som ønsket – men dog i mål. På den måde bliver kvindens og familiens mission også min. Det er i sådanne forløb, mit arbejde giver særlig god mening.

Lørdag

Jeg vågner kl. 13, og får da besked fra min kollega, som var hos den anden fødende, som jeg måtte overgive til fødegangen, havde født tidligt om morgenen. Jeg var så glad og stolt på kvindens vegne, for med hendes anamnese med bl.a tidligere sectio, var det stort at håbe på en vaginal fødsel. Snakker lidt med min familie inden jeg tager på barselbesøg hos en familie, der fødte hjemme for to dage siden. Jeg går tidligt i seng, så jeg kan blive klar til endnu en fødsel. Efter et langt kald som forrige døgn bød på, håber jeg på en hel nats søvn.

Søndag

En stille dag. Går i kirke med familien. Det er et stort privilegie, når der er sådanne små åndehuller i en vagtuge. Ringer til de to nybagte familier fra fredag nat og aftaler barselbesøg.

Mandag

Tager på de to aftalte barselbesøg. Det er en svær samtale med det par, hvor vi flyttede fødslen til sygehuset. Tabet af drømmen om en hjemmefødsel og en mor, der syntes det var svært at leve op til egne idealer for det at være fødende og mor. Det er også mødet med en stolt far, som er vokset enormt med fødslen af sit barn. Den anden familie er fyldt af glæde og stolthed over, at de lykkedes med de håb og forventninger, de havde til denne fødsel. Jeg er igen fyldt af glæde og taknemmelighed over et job, der giver så meget mening for mig fagligt og personligt. Efterfølgende er jeg til påskefrokost med familien, så journalføring og andet administrativt arbejde må vente, til vi er hjemme igen. Om eftermiddagen og aftenen er der en del telefonopkald fra gravide og barslende.

Tirsdag

Er til første skoledag med mit tredje barn og efterfølgende tager jeg i konsultationen, hvor vi denne dag har tre virtuelle gruppekonsultationer og desuden konsultationer for gravide, der kommer til det fysiske tjek. Vi længes efter de fysiske gruppekonsultationer, hvor vi får mere kendskab til kvinden og evt. partner, og hvor dialogen mellem os jordemødre og de gravide kan flyde på en mere naturlig måde Til sidst fejrer vi fødselsdag for min kollega, som er blevet 60 år i påsken. Jeg er træt og glad, da jeg tager hjem. Det er altid en god følelse at give vagten videre, og denne vagt var fyldt med udfordringer og gode afslutninger på de rejser, vi som jordemødre er med på, når en familie bliver til.

Onsdag

Efter at have sendt børnene godt afsted i skole og børnehave er det tid til kaffe, vasketøj, indkøb og en god bog i ørerne. Om eftermiddagen har jeg virtuelt hjemmefødselsinfo, hvor der denne gang deltager syv par og seks jordemoderstuderende. Det er dejligt at møde nysgerrighed og skepsis fra parrene og dele ud af viden, erfaring og statistik, som kan forklare, hvorfor hjemmet som oftest er en perfekt ramme for et barns fødsel.

Torsdag

En helt ægte fridag med masser af kaffe, gåtur, vasketøj og alt det andet, der hører til i en familie med fire børn.