“Jeg er glad for at arbejde i en lægeklinik”

Flere jordemødre bliver ansat i en lægepraksis. Som følge af den tendens har Jordemoderforeningen også i denne kongresperiode arbejdet for at få en overenskomst med Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA). Louise Sørensen, jordemoder i Lægehuset i Vodskov, håber, at en overenskomst snart kan blive til virkelighed.

Louise Sørensen blev ramt på sin faglige stolthed, da hun følte, at hun ikke længere kunne give den nødvendige omsorg på fødestuen. Derfor søgte hun ud i lægepraksis.

– Der er stor forskel på, hvordan en lægepraksis er strikket sammen, og hvad man som jordemoder får lov til at lave. I den første klinik, hvor jeg arbejdede, fagnørdede jeg en masse indenfor gynækologien, men fik også med tiden en bred vifte af nye kompetencer, lige fra blodprøvetagning, børneundersøgelser og syning af småskader til psykiske samtaler og undersøgelse for banale infektioner, siger jordemoder Louise Sørensen og tilføjer:

– Det var to mænd på vej på pension, der havde klinikken. De havde derfor brug for en kvinde til at tage sig af den gynækologiske del, da mange kvindelige patienter ønsker en kvinde til at lave de undersøgelser, fortæller hun.

Louise Sørensen har været i almen praksis i fire år. Det sidste halve år har hun været ansat i Lægehuset i Vodskov, hvor hun fortsat har et stort ansvar. Ud over de gynækologiske undersøgelser står hun for alle kontroller med lægehusets diabetikere, KOL-patienter og andre kronikere. Hun er eneste jordemoder i klinikken, men hun savner som sådan ikke den faglige sparring og supervision med andre jordemødre.

– Det faglige fundament er vokset, og ved tvivlsspørgsmål søger jeg supervision med lægerne og sygeplejerskerne. Men jeg har min jordemoderfaglige bagage og erfaring med mig, og vi er som jordemødre gode til at stille skarpt på, hvornår noget afviger fra normalen og hvornår det er noget patologisk, så der skal ses nærmere på det. Og det er en stor fordel i almen praksis.

Den faglige stolthed kom tilbage

Efter en skilsmisse blev Louise Sørensen alene med sine børn og stoppede som jordemoder på fødegangen på Aalborg Universitetshospital. Hun kunne ikke få de skiftende vagter til at hænge sammen med familielivet. Samtidig havde hun også en spirende følelse af utilfredshed og utilstrækkelighed i maven.

– Jeg elsker mit fag. Jeg kan godt lide fødsler. Men jeg var tillidsrepræsentant i mange år og kunne se og mærke, hvordan rammerne ændrede sig mere og mere. Man skulle efterhånden mestre den gode fødsel på den halve tid. Så jeg blev i den grad udfordret på min faglige stolthed. Jeg brød mig ikke om at komme hjem efter en vagt og sidde og tænke, at jeg kunne have håndteret en fødsel anderledes og bedre, hvis tiden havde været til det, siger hun.

Men den faglige stolthed er nu kommet tilbage. For i den lægepraksis, hvor Louise Sørensen arbejder, er der tid til den enkelte patient.

– Hvis der er noget, vi skal dybere ned i, kan der blot gives en ny tid. Det er rart. Og jo mere man kommer ind i det her område, jo mere får man en forståelse for det. Min viden og mine kompetencer vokser stille og roligt. Man skal have tid til at lære det. Det har lægerne heldigvis stor forståelse for, siger Louise Sørensen.

Overenskomst for jordemødre i lægepraksis
Jordemoderforeningen rummer en stigende varieret medlemsgruppe lige fra jordemødre på fødegangen, ph.d.-uddannede og aktive forskere til kandidatstuderende, ledere og privatpraktiserende jordemødre. Og så er der det stigende antal jordemødre, der arbejder i lægepraksis.
Igen i 2019 anmodede Jordemoderforeningen PLA om at få tegnet overenskomst for jordemødre ansat i lægepraksis. Corona kom i vejen for at mødes med PLA, men den 9. juni var formand Lis Munk til møde med PLA’s formand, Karsten Rejkjær Svendsen. Desværre vendte PLA tilbage med meddelelsen om, at PLA-bestyrelsen ikke ser et behov for en overenskomst med Jordemoderforeningen. Det er Jordemoderforeningens hovedbestyrelse uenig i og følger fortsat op på kontakten til PLA.
Sekretariatet rådgiver om ansættelsesforhold og bistår med rådgivning om løn og ansættelse i lægepraksis.

Diana Regitze Kjærulff, formand for Nordjyllandskredsen

“Vi har arbejdet intenst med vores lokallønsforhandlinger. Det har været en lang og sej kamp, men i 2019-2020 nåede vi til enighed om aftaler, som vi kan være stolte over.”

Birgit Plough Jensen, formand for Hovedstadskredsen

“Vores største udfordring er at rekruttere og fastholde jordemødre. De unge jordemødre vælger efter få år at efter- eller videreuddanne sig eller går til andre fag. Derfor har Region hovedstaden gennem de sidste år haft konstant mangel på jordemødre. Det belaster hele systemet hårdt
og slider formentligt også for hurtigt på de unge, så de vælger fødegangene fra.”

Håber på at få en overenskomst

Hun er ansat på sygeplejerskernes overenskomst med PLA, og det er hun glad for, selvom hun gerne så, at der kom en overenskomst for jordemødre ansat i lægepraksis.

– Mange af min jordemoderkollegaer i almen praksis arbejder på HK-overenskomst, og her må de forhandle tillæg, for at deres løn kommer til at minde om sygeplejerskernes løn. Det ville være rart, hvis vi også kunne få en overenskomst. Specielt når vi nu er så mange jordemødre i almen praksis, siger hun og tilføjer:

– Men praktiserende læger driver en forretning. Derfor må en overenskomst gerne lægge sig tæt op ad sygeplejerskernes overenskomst. Hvis sygeplejersken får 3.000 mindre om måneden end jordemoderen, så gør vi os selv en bjørnetjeneste. For så vælger lægehuset bare at ansætte sygeplejersken.