Ja

Onsdag den 25. juni blev resultatet af urafstemningen om overenskomsten offentliggjort. Delresultaterne fra alle 11 organisationer viste et stort flertal for et ja…

Onsdag den 25. juni blev resultatet af urafstemningen om overenskomsten offentliggjort. Delresultaterne fra alle 11 organisationer viste et stort flertal for et ja. Yderpunkterne findes blandt jordemødrene, hvor 80,9 procent stemte ja og hos tandplejerne, hvor 99,6 procent valgte at stemme ja. Den laveste stemmeprocent, stod Ergoterapeutforeningen for med 45,5 procent — den højeste var på 100 procent hos Tandplejerforeningen.

Konfliktkontingent
Det er dyrt at strejke. Det var der næppe nogen, der var i tvivl om helt fra starten. Det var til gengæld de færreste, der havde forestillet sig, at strejken ville komme til at vare så længe. Strejkens længde gjorde, at Jordemoderforeningens strejkebeholdning slap op længe inden, strejken sluttede. Det har derfor været nødvendigt at optage lån undervejs i konflikten. Jordemoderforeningens hovedbestyrelse har løbende vurderet økonomien og har foreløbig truffet beslutning om tre konfliktkontingenter. De første to er allerede blevet opkrævet i maj og juni — det tredje konfliktkontingent bliver opkrævet i september. Hvert konfliktkontingent er på 750 kr. Ifølge foreningens love § 7 stk. 5 kan hovedbestyrelsen i forbindelse med en konflikt optage lån og udskrive ekstra kontingent.

Et økonomiudvalg, nedsat af hovedbestyrelsen, kommer til august med forslag til, hvordan foreningens økonomi kan genoprettes. Hovedbestyrelsen skal derefter beslutte, over hvor lang en periode de resterende kontingenter skal indkræves og hvor mange kontingenter, det bliver nødvendigt at opkræve.

Se tabellen