Invaliditetsudviklingen i Pensionskassen for Jordemødre

Stor forekomst over to år i tilkendelse af invalidepension synes at være en tilfældighed.

Jordemødre udgør en lille faggruppe, hvor mange kender hinanden godt og grundigt. Det betyder således også, at vi hører om sygdomme og invaliditet hos vore kolleger på forskellig vis, og det kan tit forekomme os, at der nu er en ophobning af den ene eller den anden sygdom i kredsen af mennesker, der er nær os. Næstformand Kit Dynnes Hansen og jeg, der begge sidder i bestyrelsen for Pensionskassen for Jordemødre, har i bestyrelsesarbejdet haft blikket rettet mod, om der kunne siges at være en stigning i sygelighed og invaliditet, som kunne aflæses i pensionskassens tal. Vi har derfor holdt et møde med medlemsafdelingen i PKA, og set nærmere på udviklingen:

Antallet af bevilgede invalidepensioner i Pensionskassen for Jordemødre har været lav og stabil gennem de senere år, men steg markant både i 2002 og 2003 (se faktabox).

2002: Overtal af psykiske lidelser
I 2002 blev der bevilget 14 invalidepensioner i pensionskassen. De bevilgede pensioner er givet af flere forskellige årsager, men 2002 var karakteristisk ved, at der var flere yngre medlemmer under 50 år, mens de resterende var ældre og kendetegnet ved at have været på arbejdsmarkedet i mange år. Den største sygdomsgruppe dette år var psykiske lidelser, mens de øvrige pensioner blev tilkendt på grund af kræftlidelser og sygdomme i bevægeapparatet.

De 14 jordemødre var ansat på i alt 12 forskellige arbejdspladser fordelt over hele landet.

2003: Kræft og sygdomme i bevægeapparatet
I 2003 blev der bevilget 13 invalidepensioner i pensionskassen. Der var ingen yngre medlemmer i 2003, idet alle 13 var over 50 år. Ingen medlemmer blev pensioneret på grund af psykiske lidelser, men udelukkende på grund af kræftlidelser eller sygdomme i bevægeapparatet, og de fleste havde som i 2002 haft langvarig tilknytning til deres fag og arbejdsmarkedet i det hele taget. De 13 jordemødre var ansat på 10 forskellige arbejdspladser fordelt over hele landet.

Ingen entydig forklaring
Selvom der har været en stigning både i 2002 og 2003, er det for tidligt at tale om en tendens. Der er heller ikke umiddelbart nogen entydig forklaring hverken på årsagen til det stigende antal invalidepensionister eller årsagen til stigningen i antallet af pensioner, der blev bevilget i 2002 på grund af psykiske lidelser. Fx er der i 2004 indtil udgangen af juni kun bevilget to invalidepensioner i pensionskassen, og hvis denne udvikling fortsætter resten af året, bliver 2004 et normalt år set i forhold til antallet af medlemmer i pensionskassen.

Det forhold, at kassen er lille, bevirker to ting: At tilfældige ophobninger kan se alarmerende ud uden egentlig at være udtryk for en tendens. Og at pensionskassen i sin lidenhed er mere sårbar end en stor pensionskasse.

På årets generalforsamling i pensionskassen godkendte de delegerede bestyrelsens beretning, i hvilken formand Niels Kr. Kirketerp blandt mange andre opgaver pegede på behovet for at se på et nærmere samarbejde med andre faggruppers pensionskasser.

Bestyrelsen følger selvfølgelig fortsat udviklingen nøje.

Bevilgede invalidepensioner i Pensionskassen for Jordemødre

  • 1998: 0
  • 1999: 1
  • 2000: 3
  • 2001: 6
  • 2002: 14
  • 2003: 13