International certificering af ammerådgivere

Ammerådgivere har nu mulighed for at blive certificeret efter international standard. Det skal være med til at højne kvaliteten af rådgivernes viden.

Uddannelse og undervisning af sundhedspersonale om amning, har igennem tiderne været ret tilfældig i Danmark. Vejledning af nybagte mødre var helt op til midt i 80’erne hovedsageligt baseret på erfaring, og ofte var det sundhedspersonalets egen erfaring, der blev videregivet. Med introduktionen af Det Spædbarnsvenlige Initiativ i begyndelsen af 90’erne og i det hele taget den øgede fokus på evidensbaseret viden, ændredes vejledningen efterhånden til i højere grad at være baseret på faglig viden. Det har imidlertid været vanskeligt helt op til i dag at tilegne sig en mere systematisk viden om amning på højt niveau i Danmark.

I mangel på uddannelsesmuligheder i Danmark og efter at have været præsenteret for IBCLC, International Board Certified Lactation Consultant, drog vi to sygeplejersker til Stockholm for at gennemgå eksamen. IBCLC er en international certificering af ammerådgivere. Certificeringen administreres og udvikles af The International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE). Denne organisation blev etableret i 1985 og har siden administreret en årlig eksamination på forskellige sprog rundt om i verden. IBLCE er en non-profit sammenslutning, med et omfattende beskrevet etisk kodeks.

Hvad omfatter certificeringen?
Uddannelsen frem til certificeringen foregår primært som selvstudie, men med mulighed for dannelsen af studiegrupper eller forberedelseskurser i lande, hvor flere har meldt sig til eksamen. Der er ikke noget fastlagt pensum, men forslag til litteratur. Den litteratur, som anbefales er engelsksproget. Der findes ikke litteratur på dansk om amning på det krævede niveau.

Da kandidater til eksamen har forskellig faglig baggrund, er der blot fastlagt en beskrivelse af de faglige områder, som eksamen dækker. Hver kandidat vurderer så, på baggrund af egen viden og erfaring, hvor læseindsatsen skal koncentreres. Alle områder skal ses i et "ammeperspektiv". Områderne er:

Anatomi, fysiologi og endokrinologi, ernæring og biokemi, immunologi, infektionssygdomme og patofysiologi, farmakologi og toksikologi, psykologi, sociologi og antropologi, folkesundhed, vækstparametre og udviklingsmæssige milesten, forståelse af forskning, etik, ammeteknik, hjælpemidler og teknologi.

Desuden dækker eksamen spørgsmål fra før kvinden bliver gravid, over graviditeten, fødslen, præmaturitet, efterfødselsperioden og op til barnet holder op med at blive ammet, med fokus på barnets første leveår.

Selve eksamen er af typen multiple choice og hvert spørgsmål tager typisk udgangspunkt i en lille case. Eksamen varer syv timer, inkl. en times frokostpause.

Krav til kandidater
For at kunne gå til eksamen skal kandidater opfylde visse fastsatte krav. Kravene er differentierede og afhænger af den faglige uddannelse, man har. For jordemødre gælder det, at man skal kunne dokumentere:

  • Minimum 2500 timers praktisk ammerådgivning
  • Minimum 45 timers undervisning indenfor de sidste tre år i amning eller emner relateret til de områder, som eksamen dækker.

Kravet om klinisk erfaring har stor betydning for gennemførelsen af uddannelsen, da det er en teoretisk eksamen med tæt relation til praktikken.

Certificering i Danmark
Det står nu klart at uddannelsen kommer til Danmark. Allerede til sommer vil det være muligt at gå til eksamen her, hvis der er nok tilmeldinger. I første omgang vil eksamen kun foregå på engelsk. Det skal imidlertid ikke afholde nogen fra at blive certificeret, da det er vores erfaring, at sproget til eksamen ikke er en stor hindring, fordi man i forvejen har læst på engelsk.

Er du interesseret i at vide yderligere om certificeringen, kan du læse mere på www.iblce-europe.org. Du kan også kontakte Ingrid Nilsson, koordinator for certificeringen i DK og ansvarlig for tilmeldinger til eksamen eller Sanne Nielsen, som er ansvarlig for forberedelseskursus for kandidater til IBLCE eksamen.

Kontakt
Afdelingssygeplejerske Sanne Nielsen, e-mail: sani@remove-this.herlevhosp.kbhamt.remove-this.dk

Free-lance sygeplejerske og ammerådgiver Ingrid Nilsson,e-mail: in@remove-this.dsr-medlem.remove-this.dk , www.ammespecialisten.dk